24
lipiec 2024, środa
IMIENINY: Kingi, Krystyny

TERAZ
słabe opady deszczu
21°
DZIŚ
słabe opady deszczu
21°
JUTRO
pochmurnie
24°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Lipiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Gospodarka odpadami komunalnymi

Uchwały

 • fot. G. Zechman

 • fot. G. Zechman

 • Bąki, fot. M.Mazurkiewicz

 • Kobierzyce park jesienią , fot. G. Zechman

 • rzeka Śleza, fot. G.Zechman

 • Kobierzyce, fot. M.Mazurkiewicz

 • fot. G. Zechman

 • Biskupice, fot. M.Mazurkiewicz

 • Królikowice, fot. M.Mazurkiewicz

 • Pełczyce, fot. M.Mazurkiewicz

 • Magnice,staw, fot.M.Mazurkiewicz

 • fot. UGK

 • fot. G. Zechman

 • Kobierzyce park, fot. G. Zechman

 • fot. G. Zechman

 • Królikowice, fot.M.Mazurkiewicz

 • Racławice, fot. M.Mazurkiewicz

 • Nowiny, fot. M.Mazurkiewicz


LpNAZWALink
1. UCHWAŁA NR XXII/415/2020 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 18 września 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobierzyce. PDF
2. UCHWAŁA NR XXII/416/2020 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 18 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów PDF
3. UCHWAŁA NR XXII/418/2020 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym PDF
4. UCHWAŁA NR XXII/419/2020 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDF
5. UCHWAŁA NR XXII/420/2020 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 18 września 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDF
6. UCHWAŁA NR XXII/421/2020 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 18 września 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/309/12 Rady Gminy Kobierzyce z dni 21 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz uchwały nr XVII/286/16 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi oraz wszystkich uchwał zmieniających do w/w uchwał PDF
7. UCHWAŁA NR XXIII/457/2020 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 października 2020 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Kobierzyce oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Kobierzyce PDF
8. UCHWAŁA NR XXIV/478/2020 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty PDF
9. UCHWAŁA NR XXIV/488/2020 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych PDF
10. UCHWAŁA NR XXXIX/748/2022 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i wybranych nieruchomości niezamieszkałych PDF
11. UCHWAŁA NR XXXIX/749/2022 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli określonych nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne PDF
12. UCHWAŁA NR XXXIX/750/2022 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/415/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 18 września 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobierzyce PDF
13. UCHWAŁA NR XXXIX/751/2022 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/416/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 18 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów PDF
14. UCHWAŁA NR XXXIX/752/2022 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie określonych nieruchomości PDF
15. UCHWAŁA NR XLII/789/2022 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/478/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty PDF
16. UCHWAŁA NR L/1002/2023 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/415/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 18 września 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobierzyce PDF
17. UCHWAŁA NR L/1003/2023 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/416/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 18 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów PDF