30
październik 2020, piątek
IMIENINY: Edmunda, Zenobii, Przemysława

TERAZ
słabe opady deszczu
DZIŚ
słabe opady deszczu
11°
JUTRO
słabe opady deszczu
12°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Wrzesień 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Gospodarka odpadami komunalnymi

Uchwały

 • fot. G. Zechman

 • fot. G. Zechman

 • Bąki, fot. M.Mazurkiewicz

 • Kobierzyce park jesienią , fot. G. Zechman

 • rzeka Śleza, fot. G.Zechman

 • Kobierzyce, fot. M.Mazurkiewicz

 • fot. G. Zechman

 • Biskupice, fot. M.Mazurkiewicz

 • Królikowice, fot. M.Mazurkiewicz

 • Pełczyce, fot. M.Mazurkiewicz

 • Magnice,staw, fot.M.Mazurkiewicz

 • fot. UGK

 • fot. G. Zechman

 • Kobierzyce park, fot. G. Zechman

 • fot. G. Zechman

 • Królikowice, fot.M.Mazurkiewicz

 • Racławice, fot. M.Mazurkiewicz

 • Nowiny, fot. M.Mazurkiewicz


LpNAZWALink
1. UCHWAŁA Nr IX/113/15 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobierzyce (tekst ujednolicony)  PDF
2. UCHWAŁA Nr IX/114/15 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (tekst ujednolicony)  PDF
3. UCHWAŁA Nr XXIX/393/13 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (tekst ujednolicony)  PDF
4. UCHWAŁA NR XVII/286/16 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi  PDF
5. UCHWAŁA NR XVII/287/16 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości  PDF
6. UCHWAŁA NR XVII/285/16 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDF
7. UCHWAŁA NR XXVI/495/17 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/287/16 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości PDF
8. UCHWAŁA NR XXVI/492/17 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX/113/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobierzyce PDF
9. UCHWAŁA NR XXVI/493/17 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX/114/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów PDF
10. UCHWAŁA NR XXVI/494/17 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/286/16 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi PDF
11. UCHWAŁA Nr XL/759/18 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/113/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobierzyce PDF
12. UCHWAŁA Nr XL/760/18 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/114/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów PDF
13. UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości PDF
14. UCHWAŁA NR IV/52/2019 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II/8/2018 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości PDF
15. UCHWAŁA NR XIII/260/2019 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/393/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik PDF
16. UCHWAŁA NR XIV/275/2019 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II/8/2018 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości PDF