25
maj 2024, sobota
IMIENINY: Grzegorza, Urbana, Magdaleny

TERAZ
zachmurzenie małe
23°
DZIŚ
zachmurzenie umiarkowane
22°
JUTRO
słabe opady deszczu
18°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Kwiecień 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Gospodarka odpadami komunalnymi

Nieprawidłowa segregacja odpadów

UWAGA!
– CO W PRZYPADKU NIEPRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH?

Zgodnie z §13 pkt. 8 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gm. Kobierzyce: - w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych i stwierdzonej nieprawidłowości w prowadzeniu selektywnej zbiórki, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, stosownie do art. 6 ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Po pierwszej stwierdzonej nieprawidłowości selektywnego zbierania przez właściciela nieruchomości odpadów podmiot odbierający odpady oznacza pojemnik lub worek z nieprawidłowo posegregowanymi odpadami żółtą naklejką (Rysunek nr 1). Pojemniki te lub worki na odpady selektywnie zbierane odebrane zostaną w najbliższym terminie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych.

Jeżeli zaistniała sytuacja powtórzy się, w przypadku odpadów selektywnie zbieranych, wówczas podmiot odbierający odpady, kwalifikuje odpady, jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i nakleja na pojemnik lub worek czerwoną naklejkę w kształcie trójkąta (Rysunek nr 2). Pojemniki te lub worki odebrane zostaną w najbliższym terminie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, a sytuacja ta skutkować będzie wszczęciem postępowania w sprawie określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym opłaty podwyższonej.

Przez nieprawidłowość w prowadzeniu selektywnej zbiórki rozumie się udział zanieczyszczeń w masie odpadów segregowanych objętościowo więcej niż 20% oraz udział odpadów segregowanych (papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, bioodpadów) oraz niewłaściwego odpadu typu gruz i ziemia objętościowo więcej niż 20% w masie odpadów komunalnych zmieszanych.

Zła segregacja
rysunek nr 1

Zła segregacja
rysunek nr 2