19
lipiec 2024, piątek
IMIENINY: Marcina, Wincentego, Wodzisława

TERAZ
pochmurnie
23°
DZIŚ
bezchmurnie
26°
JUTRO
zachmurzenie duże
27°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Gospodarka odpadami komunalnymi

System RFID - Kontrola Odbioru Odpadów Komunalnych

Monitoring i kontrola odbioru odpadów komunalnych

Przypominamy, że w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina wyposaża daną nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych. Każdy pojemnik, który został oznaczony przez obecnego operatora - firmę ALBA S.A., powinien mieć oznaczenia w postaci naklejki lub nadruku wskazujące jednoznacznie rodzaj gromadzonych w nim odpadów.

Pojemniki nieoznakowane, nienależące do firmy ALBA nie będą opróżniane. W przypadku ewentualnych nadwyżek w zabudowie jednorodzinnej lub wielorodzinnej, odpady należy wystawić w workach przy pojemnikach na odpady komunalne.

Ponadto informujemy, że na terenie gminy Kobierzyce funkcjonuje system RFID - umożliwiający kontrolę odbioru odpadów z danej nieruchomości. System monitorowania pozwala Gminie gromadzić dane na temat odbioru odpadów komunalnych (czas, waga i rodzaj odpadów). Pojemniki na odpady zmieszane, metale i tworzywa sztuczne, papier i szkło wyposażone są w chipy (transpondery) w technologii RFID. Etykiety RFID (tzw. czip), które zostały umieszczone na pojemnikach mają nadany indywidualny numer z danymi o adresie właściciela pojemnika oraz danej frakcji odpadów. Zgodnie z obowiązującą umową ważone są odpady zmieszane, metale i tworzywa sztuczne, papier i szkło. Podczas odbioru ww. odpadów czytnik znajdujący się na śmieciarce odczytuje adres i wagę odpadów znajdujących się w pojemniku. Wykonawca w przypadku nadwyżek zgromadzonych w workach - zobowiązany jest, po opróżnieniu pojemnika do wrzucenia worków z odpadami do danego pojemnika i ponownego zważenia pojemnika z odpadami komunalnymi.