02
lipiec 2020, czwartek
IMIENINY: Jagody, Marii, Urbana

TERAZ
słabe opady deszczu
25°
DZIŚ
słabe opady deszczu
25°
JUTRO
pochmurno z przejaśnieniami
22°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Maj 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Gospodarka odpadami komunalnymi

System RFID - Kontrola Odbioru Odpadów Komunalnych

Monitoring i kontrola odbioru odpadów komunalnych

Przypominamy, że w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina wyposaża daną nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych. Każdy pojemnik, który został oznaczony przez obecnego operatora - firmę ALBA S.A., powinien mieć oznaczenia w postaci naklejki lub nadruku wskazujące jednoznacznie rodzaj gromadzonych w nim odpadów.

Pojemniki nieoznakowane, nienależące do firmy ALBA nie będą opróżniane. W przypadku ewentualnych nadwyżek w zabudowie jednorodzinnej lub wielorodzinnej, odpady należy wystawić w workach przy pojemnikach na odpady komunalne.

Ponadto informujemy, że na terenie gminy Kobierzyce funkcjonuje system RFID - umożliwiający kontrolę odbioru odpadów z danej nieruchomości. System monitorowania pozwala Gminie gromadzić dane na temat odbioru odpadów komunalnych (czas, waga i rodzaj odpadów). Pojemniki na odpady zmieszane oraz na metale i tworzywa sztuczne wyposażone są w chipy (transpondery) w technologii RFID. Etykiety RFID (tzw. czip), które zostały umieszczone na pojemnikach mają nadany indywidualny numer z danymi o adresie właściciela pojemnika oraz danej frakcji odpadów. Zgodnie z obowiązującą umową ważone są tylko odpady zmieszane. Podczas odbioru odpadów zmieszanych czytnik znajdujący się na śmieciarce odczytuje adres i wagę odpadów znajdujących się w pojemniku. Wykonawca w przypadku nadwyżek zgromadzonych w workach - zobowiązany jest, po opróżnieniu pojemnika do wrzucenia worków z odpadami do danego pojemnika i ponownego zważenia pojemnika z odpadami.