23
wrzesień 2019, poniedziałek
IMIENINY: Tekli, Bogusława

TERAZ
bezchmurnie
22°
DZIŚ
całkowite zachmurzenie
23°
JUTRO
całkowite zachmurzenie
20°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Sierpień 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Gospodarka odpadami komunalnymi

Aktualności

 • Kobierzyce, fot. M.Mazurkiewicz

 • fot. G. Zechman

 • fot. G. Zechman

 • Bąki, fot. M.Mazurkiewicz

 • Kobierzyce park jesienią , fot. G. Zechman

 • rzeka Śleza, fot. G.Zechman

 • fot. G. Zechman

 • Biskupice, fot. M.Mazurkiewicz

 • Pełczyce, fot. M.Mazurkiewicz

 • Magnice,staw, fot.M.Mazurkiewicz

 • fot. UGK

 • fot. G. Zechman

 • Kobierzyce park, fot. G. Zechman

 • fot. G. Zechman

 • Królikowice, fot.M.Mazurkiewicz

 • Racławice, fot. M.Mazurkiewicz

 • Nowiny, fot. M.Mazurkiewicz


ODPADY KOMUNALNE - DYŻUR W URZĘDZIE GMINY

Szanowni Państwo

Informujemy, że od dnia 3 stycznia br. w każdy wtorek i czwartek w godz. 7.30 - 15.30 pracownicy firmy ALBA pełnić będą dyżur dla mieszkańców i przedsiębiorców w naszym Urzędzie Gminy. Dyżur jest realizowany w pokoju nr 5 przy bocznym wejściu. W czasie dyżuru dostępny jest także bezpośredni nr telefonu: 71 36 98 182.

 

Od 1 stycznia 2019 r. w gm. Kobierzyce
nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz zmiana podmiotu odbierającego odpady komunalne

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. obowiązywać będzie na terenie gm. Kobierzyce nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi i nastąpi zmiana podmiotu odbierającego odpady komunalne.

Do najważniejszych zmian systemu gospodarowania odpadami komunalnymi należy zaliczyć odbiór odpadów BIO tj. odpadów zielonych wraz z odpadami kuchennymi (bez mięsa i kości) przez cały rok.

Odbiór odpadów BIO od mieszkańców może odbywać się w brązowych workach lub w brązowych pojemnikach. W celu otrzymania pojemnika na odpady BIO należy zmienić odpowiednio deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - cz. I lub III i postawić znak "x" w pkt F.4.

Inna istotna zmiana dotyczy nieruchomości niezamieszkałych, gdzie po zmianie deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi istnieje możliwość dostawienia dodatkowych pojemników na takie odpady jak: papier, szkło i bio.

Przypominamy Państwu również, że z uwagi na znaczny wzrost kosztów zagospodarowania niesegregowanych odpadów komunalnych, bardzo ważna jest właściwa segregacja odpadów. Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi zasadami segregacji odpadów komunalnych na terenie gm. Kobierzyce przedstawionymi w naszej ulotce oraz dostępnymi na stronie www.ugk.pl w zakładce: Jak segregować.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z §12 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gm. Kobierzyce, w przypadku niewłaściwej segregacji odpadów komunalnych, po pierwszej stwierdzonej nieprawidłowości selektywnego zbierania przez właściciela nieruchomości odpadów, podmiot odbierający odpady oznacza pojemnik lub worek z nieprawidłowo posegregowanymi odpadami żółtą naklejką w kształcie trójkąta. Pojemniki te lub worki odebrane zostaną w najbliższym terminie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych. Jeżeli zaistniała sytuacja powtórzy się, wówczas podmiot odbierający odpady, kwalifikuje je, jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i nakleja na pojemnik lub worek czerwoną naklejkę w kształcie trójkąta. Pojemniki te lub worki odebrane zostaną w najbliższym terminie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, a sytuacja ta skutkować będzie wszczęciem postępowania celem ustalenia rzeczywistej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szczegółowe zmiany systemu zostały zawarte w podjętych Uchwałach Rady Gminy Kobierzyce nr XL/759/18 i nr XL/760/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. oraz w Uchwale nr II/8/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. dostępnych na stronie internetowej: www.ugk.pl w Zakładce Gospodarka Odpadami Komunalnymi – Uchwały.

Równocześnie informujemy, iż wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usługi polegającej na odbiorze, zbieraniu, transporcie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości na terenie gminy Kobierzyce oraz zagospodarowania tych odpadów” Wykonawca - podmiot, który będzie odbierał odpady komunalne na terenie gm. Kobierzyce od 1 stycznia 2019 r. tj.:

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA SA, ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław, tel. 71 3375100.
Telefon kom. 538899670Zlecenia usług dodatkowych odbywać się będą zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów zmieszanych w zabudowie jednorodzinnej


PROCEDURA ZGŁASZANIA DODATKOWEGO ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

IkonaProcedura

IkonaZlecenie dla firm