27
maj 2020, środa
IMIENINY: Jana, Juliusza, Juliana

TERAZ
słabe opady deszczu
17°
DZIŚ
słabe opady deszczu
18°
JUTRO
słabe opady deszczu
15°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Kwiecień 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Gospodarka odpadami komunalnymi

Aktualności

 • Kobierzyce, fot. M.Mazurkiewicz

 • fot. G. Zechman

 • fot. G. Zechman

 • Bąki, fot. M.Mazurkiewicz

 • Kobierzyce park jesienią , fot. G. Zechman

 • rzeka Śleza, fot. G.Zechman

 • fot. G. Zechman

 • Biskupice, fot. M.Mazurkiewicz

 • Pełczyce, fot. M.Mazurkiewicz

 • Magnice,staw, fot.M.Mazurkiewicz

 • fot. UGK

 • fot. G. Zechman

 • Kobierzyce park, fot. G. Zechman

 • fot. G. Zechman

 • Królikowice, fot.M.Mazurkiewicz

 • Racławice, fot. M.Mazurkiewicz

 • Nowiny, fot. M.Mazurkiewicz


Uwaga! Nowy termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Ikona PDF- HarmonogramPunkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pełczycach od 13 maja br. będzie czynny zgodnie z wcześniej obowiązującym zakresem czasowym tj. w środy i soboty w godz. 9-18, bez konieczności wcześniejszej awizacji wywozu odpadów.


W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną Biuro Obsługi Klienta Wrocławskiego Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA SA w Urzędzie Gminy Kobierzyce będzie nieczynne do odwołania. Wszelkie zgłoszenia, w tym nieprawidłowości w odbiorze odpadów komunalnych należy zgłaszać telefonicznie lub mailowo: nr tel. 71 36 98 182 lub tel. kom. 538 899 670, e-mail: gminakobierzyce.wpo@alba.com.pl


Od 1 Stycznia 2020 roku zmiana opłaty i systemu
gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kobierzyce

 1. Segregacja odpadów komunalnych obowiązkowa dla wszystkich. Brakujące pojemniki i worki do segregacji zostaną dostarczone na każdą posesję.
 2. Opłata wynosi 20 zł od każdej osoby zamieszkałej w nieruchomości.
 3. Właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o wysokości nowej opłaty.
 4. Termin płatności i numer rachunku bankowego nie ulega zmianie.

Informujemy, że zmiana stawki wynika ze wzrostu kosztów odbioru odpadów komunalnych.

ODPADY KOMUNALNE - DYŻUR W URZĘDZIE GMINY

Szanowni Państwo Informujemy, że w każdy wtorek i czwartek w godz. 7.30 - 15.30 pracownicy firmy ALBA pełnią dyżur dla mieszkańców i przedsiębiorców w naszym Urzędzie Gminy w pokoju nr 5 przy bocznym wejściu lub pod numerem telefonu: 71 36 98 182.

Od 1 stycznia 2019 r. na terenie gminy Kobierzyce
nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz zmiana podmiotu odbierającego odpady komunalne

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje na terenie gminy Kobierzyce nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi i nastąpiła zmiana podmiotu odbierającego odpady komunalne.

Do najważniejszych zmian systemu gospodarowania odpadami komunalnymi należy zaliczyć odbiór odpadów BIO tj. odpadów zielonych wraz z odpadami kuchennymi (bez mięsa i kości) przez cały rok.

Odbiór odpadów BIO od mieszkańców może odbywać się w brązowych workach lub w brązowych pojemnikach. W celu otrzymania pojemnika na odpady BIO należy zmienić odpowiednio deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - cz. I lub III i postawić znak "x" w pkt F.4.

Inna istotna zmiana dotyczy nieruchomości niezamieszkałych, gdzie po zmianie deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi istnieje możliwość dostawienia dodatkowych pojemników na takie odpady jak: papier, szkło i BIO.

Przypominamy Państwu również, że z uwagi na znaczny wzrost kosztów zagospodarowania niesegregowanych odpadów komunalnych, bardzo ważna jest właściwa segregacja odpadów. Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi zasadami segregacji odpadów komunalnych na terenie gm. Kobierzyce przedstawionymi w naszej ulotce oraz dostępnymi na stronie www.ugk.pl w zakładce: Jak segregować.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z §12 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gm. Kobierzyce, w przypadku niewłaściwej segregacji odpadów komunalnych, po pierwszej stwierdzonej nieprawidłowości selektywnego zbierania przez właściciela nieruchomości odpadów, podmiot odbierający odpady oznacza pojemnik lub worek z nieprawidłowo posegregowanymi odpadami żółtą naklejką w kształcie trójkąta. Pojemniki te lub worki odebrane zostaną w najbliższym terminie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych. Jeżeli zaistniała sytuacja powtórzy się, wówczas podmiot odbierający odpady, kwalifikuje je, jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i nakleja na pojemnik lub worek czerwoną naklejkę w kształcie trójkąta. Pojemniki te lub worki odebrane zostaną w najbliższym terminie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, a sytuacja ta skutkować będzie wszczęciem postępowania celem ustalenia rzeczywistej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szczegółowe zmiany systemu zostały zawarte w podjętych Uchwałach Rady Gminy Kobierzyce nr XL/759/18 i nr XL/760/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. oraz w Uchwale nr II/8/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. dostępnych na stronie internetowej: www.ugk.pl w Zakładce Gospodarka Odpadami Komunalnymi – Uchwały.

Równocześnie informujemy, iż wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usługi polegającej na odbiorze, zbieraniu, transporcie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości na terenie gminy Kobierzyce oraz zagospodarowania tych odpadów” Wykonawca - podmiot, który będzie odbierał odpady komunalne na terenie gm. Kobierzyce od 1 stycznia 2019 r. tj.:

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA SA, ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław, tel. 71 3375100.
Telefon kom. 538 899 670

Zlecenia usług dodatkowych odbywać się będą zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów zmieszanych w zabudowie jednorodzinnej

PROCEDURA ZGŁASZANIA DODATKOWEGO ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

IkonaProcedura

IkonaZlecenie dla firm