15
sierpień 2020, sobota
IMIENINY: Marii, Napoleona

TERAZ
rozproszone chmury
21°
DZIŚ
rozproszone chmury
21°
JUTRO
całkowite zachmurzenie
26°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Lipiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Ogłoszenie o Zamówieniu - Dostawy - II Postępowanie

Ogłoszenie o Zamówieniu - Dostawy - II Postępowanie

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) na realizację zadania pn.

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Pustkowie Żurawskim.

Sesja absolutoryjna  - 21.08.2020 r. /piątek/  godz. 9.00

Sesja absolutoryjna - 21.08.2020 r. /piątek/ godz. 9.00

Zgodnie z art. 15 z ustawy z dnia 02.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw / Dz.U z 2020 r.poz 374 ze zm./ - posiedzenie Sesji odbędzie się zdalnie.
KPR Gminy Kobierzyce

KPR Gminy Kobierzyce

klub w końcu odebrał brązowe medale za sezon 2019/2020
Informacja o Powszechnym Spisie Rolnym

Informacja o Powszechnym Spisie Rolnym

01.09.2020 r. - 30.11.2020 r.

Obwieszczenie

Obwieszczenie

o terminie polowań zbiorowych
Mobilny Punkt Krus

Mobilny Punkt Krus

19 sierpnia 2020 r., punkt taki będzie czynny w godzinach od 9.00 do 13.00 przed Urzędem Gminy, przy ul. Pałacowej 1 w Kobierzycach
Ogólnopolski Program Finansowania Służb Ratowniczych

Ogólnopolski Program Finansowania Służb Ratowniczych

dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Raport o Stanie Gminy Kobierzyce za Rok 2019

Raport o Stanie Gminy Kobierzyce za Rok 2019

debata nad raportem odbędzie w dniu 21 sierpnia 2020r.

Polski Ebazarek

Polski Ebazarek

cudze chwalicie, zwoje poznajcie

ZIT WrOF

ZIT WrOF

informacje nt. możliwości rozwojowych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Diagnoza Problemów Społecznych

Diagnoza Problemów Społecznych

na terenie Gminy Kobierzyce - kwestionariusz ankiety internetowej

Obwieszczenie

Obwieszczenie

o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwały XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza
Powszechny Spis Rolny

Powszechny Spis Rolny

1.09.-30.11.2020

WPO ALBA  SA

WPO ALBA SA

informacja dot. worków do segregacji odpadów komunalnych

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce

w sprawie przeprowadzenia treningu systemu ostrzegania i alarmowania w Gminie Kobierzyce

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

150 tys. zł premii dla młodego rolnika – nabór wniosków przedłużony

TPD

TPD

lato 2020 wycieczki

Koronawirus
Więcej

Sesja Rady Gminy Online
Więcej

Gospodarka Niskoemisyjna
Więcej

Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Więcej

Sprzedaż Nieruchomości
Więcej

ZIT WrOF
Więcej

Lokalny program Rewitalizacji
Więcej

KOMUNIKACJA GMINNA
Więcej

GALERIA FOTOGRAFII

GALERIA FOTOGRAFII

GALERIA VIDEO

GALERIA VIDEO

Zarządzanie Kryzysowe
Więcej

PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR