22
wrzesień 2023, piątek
IMIENINY: Tomasza, Maurycego

TERAZ
słabe opady deszczu
18°
DZIŚ
słabe opady deszczu
18°
JUTRO
zachmurzenie duże
18°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Sierpień 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Kanalizacja

Wprowadzenie

Na podstawie §3 Uchwały nr XLII/788/2022 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kobierzyce na dofinansowanie kosztów budowy przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej Wójt Gminy Kobierzyce informuje, iż z dniem 1 grudnia 2022 r. oraz Uchwały nr XLVIII/933/2023 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/788/2022 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kobierzyce na dofinansowanie kosztów budowy przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej trwa nabór wniosków na dofinansowanie kosztów do budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Kobierzyce.

 1. Termin składania wniosków: 31.08.2023 r.
 2. O przedmiotową dotację mogą ubiegać się: osoby fizyczne władające nieruchomością przyłączaną do sieci kanalizacji sanitarnej; wspólnoty mieszkaniowe 
 3. Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1 Kobierzyce 
 4. Warunki ubiegania się o dotację: 
  • posiadanie prawa do dysponowania na cele budowlane nieruchomością, która będzie przyłączana do sieci kanalizacji sanitarnej lub w przypadku posiadacza samoistnego przedstawi dokumenty potwierdzające fakt władania nieruchomością; 
  • przyłączana nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym zamieszkałym, wyposażonym w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków; 
  • posiadanie projektu przyłącza zatwierdzonego przez Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Uwaga: Dotacja nie obejmuje dofinansowania przyłączy, które zostały wybudowane oraz zgłoszone do odbioru przed podpisaniem Umowy o udzielenie dotacji. Dotacja nie przysługuje także na przebudowę lub zmianę lokalizacji istniejącego przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. 
 5. Wysokość dotacji: 
  • 250 zł brutto za 1mb przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, 
  • 1000 zł brutto za każdą studnię rewizyjną o średnicy mniejszej niż 1000 mm, 
  • 2500 zł brutto za każdą studnię o średnicy równej lub większej niż 1000 mm. 

Łączna wartość dofinansowania za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej nie może przekroczyć 5000 zł.

Dotacje będą udzielane w 2023 r. w ramach posiadanych środków finansowych w budżecie.