19
lipiec 2024, piątek
IMIENINY: Marcina, Wincentego, Wodzisława

TERAZ
zachmurzenie małe
26°
DZIŚ
bezchmurnie
27°
JUTRO
zachmurzenie duże
27°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Kanalizacja

Wprowadzenie

PROGRAM DOFINANSOWANIA KOSZTÓW BUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH

Na podstawie Uchwały nr LI/1018/2023 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kobierzyce na dofinansowanie kosztów budowy przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej oraz Uchwały nr LII/1035/2024 w sprawie zmiany Uchwały nr LI/1018/2023 Wójt Gminy Kobierzyce informuje, iż z dniem 20 marca 2024 r. rozpocznie się nabór wniosków na dofinansowanie kosztów do budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Kobierzyce.

 1. Termin składania wniosków: do 30 sierpnia 2024 r. 
 2. O przedmiotową dotację mogą ubiegać się: osoby fizyczne władające nieruchomością przyłączaną do sieci kanalizacji sanitarnej, wspólnoty mieszkaniowe 
 3. Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1 Kobierzyce 
 4. Warunki ubiegania się o dotację:
  - posiadanie prawa do dysponowania na cele budowlane nieruchomością, która będzie przyłączana do sieci kanalizacji sanitarnej lub w przypadku posiadacza samoistnego przedstawienie dokumentów potwierdzających fakt władania nieruchomością;
  - przyłączana nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym zamieszkałym, wyposażonym w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków;
  - posiadanie projektu przyłącza zatwierdzonego przez Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Uwaga: Dotacja nie obejmuje dofinansowania przyłączy, które zostały wybudowane oraz zgłoszone do odbioru przed podpisaniem Umowy o udzielenie dotacji. Dotacja nie przysługuje także na przebudowę lub zmianę lokalizacji istniejącego przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej ani przyłączenia nowych (niezamieszkałych wcześniej) budynków. 
 5. Wysokość dotacji:
  - 250 zł brutto za 1mb przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej,
  - 1000 zł brutto za każdą studnię rewizyjną o średnicy mniejszej niż 1000 mm,
  - 2500 zł brutto za każdą studnię o średnicy równej lub większej niż 1000 mm. Łączna wartość dofinansowania za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej nie może przekroczyć 5000 zł. 

Dotacje będą przyznawane w ramach posiadanych środków finansowych w budżecie.