24
marzec 2023, piątek
IMIENINY: Marka, Gabriela

TERAZ
słabe opady deszczu
16°
DZIŚ
słabe opady deszczu
16°
JUTRO
słabe opady deszczu
11°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Luty 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Kanalizacja

Wprowadzenie

Na podstawie §3 Uchwały nr XLII/788/2022 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kobierzyce na dofinansowanie kosztów budowy przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej Wójt Gminy Kobierzyce informuje, iż z dniem 1 grudnia 2022 r. rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie kosztów do budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Kobierzyce.

 1. Termin składania wniosków: od 1 grudnia 2022 do 30 czerwca 2023 r. 
 2. O przedmiotową dotację mogą ubiegać się: osoby fizyczne władające nieruchomością przyłączaną do sieci kanalizacji sanitarnej; wspólnoty mieszkaniowe 
 3. Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1 Kobierzyce 
 4. Warunki ubiegania się o dotację: 
  • posiadanie prawa do dysponowania na cele budowlane nieruchomością, która będzie przyłączana do sieci kanalizacji sanitarnej; 
  • przyłączana nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym zamieszkałym, wyposażonym w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków; 
  • posiadanie projektu przyłącza zatwierdzonego przez Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Uwaga: Dotacja nie obejmuje dofinansowania przyłączy, które zostały wybudowane oraz zgłoszone do odbioru przed podpisaniem Umowy o udzielenie dotacji. Dotacja nie przysługuje także na przebudowę lub zmianę lokalizacji istniejącego przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. 
 5. Wysokość dotacji: 
  • 250 zł brutto za 1mb przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, 
  • 1000 zł brutto za każdą studnię rewizyjną o średnicy mniejszej niż 1000 mm, 
  • 2500 zł brutto za każdą studnię o średnicy równej lub większej niż 1000 mm. 

Łączna wartość dofinansowania za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej nie może przekroczyć 5000 zł.

Dotacje będą udzielane w 2023 r. w ramach posiadanych środków finansowych w budżecie.