22
styczeń 2021, piątek
IMIENINY: Dzień Dziadka, Anastazji, Wincentego

TERAZ
rozproszone chmury
DZIŚ
rozproszone chmury
JUTRO
pochmurno z przejaśnieniami

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Grudzień 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Apel o Pomoc

Apel o Pomoc

przekaż darowiznę

Ogłoszenie o Zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie o Zamówieniu - Dostawy

Zamawiający unieważnia postępowanie

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) na realizację zadania pn.

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Pustkowie Żurawskim.

Nabór Wniosków o Udzielenie Dotacji Celowych w 2020 Roku

Nabór Wniosków o Udzielenie Dotacji Celowych w 2020 Roku

na inwestycje z zakresu ochrony środowiska

Stypendia Sportowe Na Rok 2021

Stypendia Sportowe Na Rok 2021

termin składania wniosku : od 1 sierpnia 2020r. do 30 września 2020 r.
Budowa Magistrali Wodociągowej DN 500

Budowa Magistrali Wodociągowej DN 500

17 lipca br. w Urzędzie Gminy Kobierzyce została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Budowa magistrali wodociągowej DN 500”.
Komunikat dot. PONE

Komunikat dot. PONE

rozliczenie Dotacji
Rejestr Danych Kontaktowych

Rejestr Danych Kontaktowych

kolejny z rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych (SRP)
Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2020”

Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2020”

Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2020”.

Nowy Program „Moja Woda”

Nowy Program „Moja Woda”

100 milionów złotych na 20 tysięcy przydomowych retencji
ZIT WrOF

ZIT WrOF

konkursy, projekty, webinaria

Nowy Okres Zasiłkowy

Nowy Okres Zasiłkowy

2020/2021 w świadczeniach rodzinnych

Podziękowania

Podziękowania

z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020
Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny

„PSR 2020. Polska wieś w obiektywie”

Koronawirus
Więcej

Sesja Rady Gminy Online
Więcej

Gospodarka Niskoemisyjna
Więcej

Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Więcej

Sprzedaż Nieruchomości
Więcej

ZIT WrOF
Więcej

Lokalny program Rewitalizacji
Więcej

KOMUNIKACJA GMINNA
Więcej

GALERIA FOTOGRAFII

GALERIA FOTOGRAFII

GALERIA VIDEO

GALERIA VIDEO

Zarządzanie Kryzysowe
Więcej

PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR