25
lipiec 2024, czwartek
IMIENINY: Walentyny, Jakuba, Krzysztofa

TERAZ
słabe opady deszczu
21°
DZIŚ
zachmurzenie małe
22°
JUTRO
pochmurnie
27°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Lipiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Konsultacje Społeczne MPZP

Konsultacje Społeczne MPZP

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Kobierzyce
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego na terenie gminy Kobierzyce

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kobierzyce uchwał:

 1. NR XLIX/985/2023 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 29 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania obszaru położonego w rejonie ulicy Rekreacyjnej w północno-zachodniej części obrębu Ślęza (A177), 
 2. NR L/1004/2023 RADY GMINY KOBIERZYCE z 24 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Słonecznej w środkowo-zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie (A178), 
 3. NR LII/1039/2024 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Bocznej w środkowo-zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie (A179), 
 4. NR LII/1038/2024 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy autostradą A4 i ul. Czekoladową w północno-zachodniej części obrębu Bielany Wrocławskie (A180), 
 5. NR LII/1040/2024 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Energetycznej w środkowo-wschodniej części obrębu Małuszów (B97), 
 6. NR LII/1042/2024 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy linią kolejową a ul. Sportową w północno-środkowej części wsi Kobierzyce (D77), 
 7. NR LII/1043/2024 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Świętojańskiej i Polnej w południowo-środkowej części wsi Kobierzyce (D78), 
 8. NR LII/1044/2024 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Bukowej i Tulipanowej w północno-wschodniej części wsi Kobierzyce (D79),
 9. NR LII/1045/2024 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Parkowej, Dębowej i Bukowej w północno-wschodniej części wsi Kobierzyce (D80), 
 10. NR XLIX/973/2023 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 29 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cieszyce (G59), 
 11. NR XLIX/979/2023 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 29 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pustków Żurawski oraz osiedla Żurawice położony w obrębach: Pustków Żurawski i Żurawice (G62), 
 12. NR XLIX/984/2023 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 29 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-środkowym fragmencie obrębu Rolantowice (I43), 
 13. NR LII/1041/2024 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Sportowej w północno-środkowej części wsi Jaszowice (I45), wraz z prognozami oddziaływania na środowisko skutków ustaleń ww. planów. Plany obejmują obszary przedstawione na załącznikach graficznych do uchwał.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. projektów miejscowych planów. Zgodnie z art. 8g ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) wnioski do projektu aktu planowania przestrzennego składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej – na adres jszycher@ugk.pl, na formularzu w postaci papierowej na adres: Urząd Gminy Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce lub w formie dokumentu elektronicznego – ePUAP:/j6q843wemo/skrytka, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.

Składający wniosek do projektu aktu planowania przestrzennego podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres korespondencyjny lub numer telefonu.

Wniosek powinien być wypełniony na formularzu pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, zgodnym ze wzorem określonym przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509), dostępnym na stronie Urzędu Gminy Kobierzyce pod linkiem https://www.ugk.pl/referat-inwestycji-nieruchomosci-i-srodowiska pod nr 23. Organem rozpatrującym złożone wnioski jest Wójt Gminy Kobierzyce.

Wójt Gminy Kobierzyce

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kobierzyce z siedzibą przy al. Pałacowej 1, 55-040 Kobierzyce, e-mail: info@ugk.pl. 
 2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedur ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), 
 3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez email: IOD@ugk.pl 
 4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Gminy Kobierzyce www.ugk.pl w zakładce „URZĄD\RODO-OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH” oraz w siedzibie Administratora. 
 5. W przetwarzaniu Państwa danych osobowych stosuje się ograniczenia określone w art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.).