24
maj 2024, piątek
IMIENINY: Joanny, Zuzanny

TERAZ
słabe opady deszczu
22°
DZIŚ
słabe opady deszczu
22°
JUTRO
zachmurzenie duże
22°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Kwiecień 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Gmina

Struktura Regionu

  • Fot. M. Mazurkiewicz

  • Fot. M. Mazurkiewicz

  • Węzeł Bielański, fot.

  • Widok na Sky Tower, fot.

  • Biskupice, fot.

  • Rzepaki - Tynice nad Ślęzą, fot.

  • Bąki, fot.

  • Osiedla domów wielorodzinnych w Bielanach Wrocławskich, fot.

  • Rzepaki - Pustków Wilczkowski, fot.


Gmina Kobierzyce – podstawowe dane
Liczba mieszkańców ponad 17 tys.
Powierzchnia gminy 14 926 ha (149 km2)
Sąsiedztwo Gmina od południa graniczy z Wrocławiem; od wschodu - z Gminami : Siechnice i Żórawina; od południa - z Gminami: Jordanów Śląski i Borów; od zachodu - z Gminą Sobótka; od północnego zachodu - z Gminą Kąty Wrocławskie.
Położenie geograficzne

Gmina Kobierzyce położona jest na terenie Niziny Śląskiej o charakterze równinnym, przechodzącym na południu czasami w rzeźbę falistą lub nieco wyższe pagórki.

Najniższy punkt znajduje się w dolinie rzeki Ślęzy, na wschód od Bielan Wrocławskich - jego wysokość wynosi +121,1 m n.p.m. Najwyższy punkt o rzędnej +194,8 m n.p.m. znajduje się w południowej części gminy, pomiędzy Pustkowem Wilczkowskim, a Damianowicami.

Najbardziej urozmaiconą morfologią charakteryzuje się południowa i południowo-zachodnia część gminy, gdzie deniwelacje terenu dochodzą od 20 do 45m.

Warunki klimatyczne

Gminę Kobierzyce zalicza się do regionu nadodrzańskiego wrocławsko-legnickiego, najcieplejszego na Dolnym Śląsku. Średnia temperatura roczna waha się w granicach 8-8,7 ºC. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (średnia temperatura 18,8 ºC), a najzimniejszym jest styczeń (średnia temperatura - 1,1 ºC). Zima trwa średnio 70-80 dni, wiosna 60-70 dni, jesień 50-60 dni, lato 100-110 dni.

Częstotliwość wiatrów jest zmienna. Przeważają wiatry zachodnie i południowo-zachodnie. Opady roczne wahają się w granicach 585-592 mm. Najwięcej opadów przypada na lipiec. Opady śnieżne stanowią 14% rocznej sumy opadów. Pokrywa śnieżna zalega poniżej 40 dni w roku - najkrócej w Polsce. Okres wegetacyjny - z temperaturą powyżej 5 ºC - trwa około 220-227 dni, a okres bezzimia do 300 dni.

Rolnictwo

Przeważająca część Gminy Kobierzyce to tereny typowo rolnicze. Z powierzchni 14 926 ha, aż 13 587 ha (91,12%) stanowią użytki rolne. W ich strukturze (na podstawie danych statystycznych GUS z 2005r.) dominującą pozycję mają grunty orne – 94, 78%. Inne użytki rolne to: sady (0,28%), łąki (2,18%) i pastwiska (2,76%). Lasy stanowią zaledwie 2,4%, a 6,5% pozostałe grunty i nieużytki.

Na terenie Gminy Kobierzyce przeważają gleby dobre i bardzo dobre, co stwarza dobre warunki do uzyskiwania wysokich efektów w produkcji rolniczej. Udział gruntów szczególnie cennych, tj. w klasach I-III, wynosi 85,5%.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR