18
lipiec 2024, czwartek
IMIENINY: Kamila, Szymona

TERAZ
pochmurnie
25°
DZIŚ
zachmurzenie małe
25°
JUTRO
bezchmurnie
27°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Gmina

Program rewaloryzacji miejscowości Kobierzyce

 • Kobierzyce ul. Robotniczna nocą, fot. M. Mazurkiewicz

 • skwer, fot. M. Mazurkiewicz

 • ul. Witosa w Kobierzycach, fot. M. Mazurkiewicz

 • skwer, fot. M. Mazurkiewicz

 • mini dworzec, fot. M. Mazurkiewicz

 • skwer ul. Robotnicza, fot. M. Mazurkiewicz

 • ul. Sportowa, fot. M. Mazurkiewicz

 • Ośrodek zdrowia, fot. M. Mazurkiewicz

 • Gminne Centrum Kultury i Sportu, fot. M. Mazurkiewicz

 • Posterunek Policji, ul. Witosa, fot. M. Mazurkiewicz

 • Remiza strażacka w Kobierzycach nocą, fot. M. Mazurkiewicz

 • ul. Robotnicza, fot. M. Mazurkiewicz

 • skwer, fot. M. Mazurkiewicz

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, fot. M. Mazurkiewicz

 • Kobierzyce ul. Robotnicza, fot. M. Mazurkiewicz

 • remiza strażacka, fot. M. Mazurkiewicz

 • ul. Witosa nocą, fot. M. Mazurkiewicz


Rewaloryzacja miejscowości Kobierzyce

 

W związku z intensywnym rozwojem Gminy Kobierzyce, wzrostem jej znaczenia i atrakcyjności dla mieszkańców oraz inwestorów - władze gminy rozpoczęły proces rewaloryzacji miejscowości Kobierzyce. To wielowątkowe przedsięwzięcie, bowiem wieś nie jest spójna przestrzennie. Główne funkcje, będące celem ruchu mieszkańców - budynki urzędu gminy, poczty, banku, ośrodka zdrowia oraz zespołu handlowo-usługowego - są rozmieszczone bardzo przypadkowo.

 

Po analizie stanu istniejącego oraz w trakcie prac nad projektem rewaloryzacji Kobierzyc przyjęto następujące założenia projektowe oparte o zachowanie zasady dobrej kontynuacji oraz delikatnej ingerencji:

- uporządkowanie przestrzenne wsi pozbawionej spójności przestrzennej;

- poprawienie percepcji wsi w skali urbanistycznej, architektonicznej i wyrazu plastycznego oraz zadbanie o czytelność układu, podkreślenie i wyróżnienie ważniejszych społecznie i cennych elementów przestrzennych;

- wprowadzenie elementów wyróżniających się oraz nadanie odrębnej, ale jednolitej tożsamości wizualnej wsi;

- stworzenie trzonu kompozycyjnego, osi, placu, centrum założenia - dla nadania spójności i zwartości układu;

- zaprojektowanie terenów dla nowej zabudowy mieszkaniowej zarówno wielo- jak i jednorodzinnej wobec wzrastającej ilości miejsc pracy w gminie oraz wprowadzanie rozwiązań poprawiających standard, wygodę i nowoczesność zamieszkiwania ale używając tradycyjnych materiałów i elementów;

- zachowanie elementów historycznych;

- wprowadzenie rozwiązań przestrzennych zachęcających do chodzenia pieszo i jeżdżenia na rowerze;

- wprowadzenie do założenia parkowego, objętego ścisłą ochroną konserwatorską - bogatej oferty usług wypoczynkowych;

- pozostawienie, uzupełnienie i podkreślenie istniejącej zieleni wysokiej, minimalizowanie wycinek, wzbogacenie zieleni o nowe nasadzenia przyuliczne, skwerowe, parkowe, uporządkowanie zieleni wzdłuż wskazanych ciągów komunikacyjnych, utworzenie nowych skwerów zielonych, zorganizowanie zieleni na placach oraz nowych placykach zabaw dla dzieci;

- uporządkowanie tkanki zabudowy wsi głównie poprzez realizację nowej nawierzchni ulic i chodników, porządkowaniu ogrodzeń oraz wnętrz publicznych;

- wprowadzenie zieleni urządzonej oraz wprowadzenie elementów małej architektury ujednoliconych dla całej wsi.

 

Formalne ramy dla tego procesu stworzyła uchwała nr LXIV/686/06 Rady Gminy Kobierzyce z 28 września 2006 w sprawie przyjęcia projektu rewaloryzacji miejscowości Kobierzyce. Wykonane zostały prace projektowe dla obiektów będących własnością Gminy oraz dróg publicznych, zgodnie z przyjętymi w projekcie wytycznymi.

 

Wiele inwestycji w ramach rewaloryzacji zostało już zakończonych, kolejne są w trakcie realizacji. Zrealizowano już m.in.:

- remont remizy strażackiej;

- modernizację budynku przy ul. Robotniczej 1;

- remont budynków komunalnych przy ul. Witosa 13-15;

- przebudowę budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Witosa 18;

- zagospodarowanie terenu Przedszkola Samorządowego;

- ciągi piesze przy firmie Agropest;

- nawierzchnię drogową - sięgacz ul. Robotniczej;

- budowę oświetlenia na odcinka ul. Sportowej wraz z sięgaczem;

- przebudowę ulicy Robotniczej wraz z oświetleniem, odwodnieniem i przebudową sieci wodociągowej;

- przebudowę części ul. Ludowej;

- budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Witosa, Robotniczej i Ludowej;

- przebudowę ul. Witosa;

- budowę mini dworca autobusowego przy ul. Witosa;

- budowę ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Robotniczej 1.

 

Program rewitalizacji został doceniony również przez fachowców. W 2008 roku Gmina Kobierzyce otrzymała wyróżnienie (II miejsce) w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja roku 2007” za przebudowę budynku przy ul. Robotniczej oraz remizy strażackiej w Kobierzycach wykonanych w ramach rewaloryzacji wsi.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR