06
czerwiec 2023, wtorek
IMIENINY: Pauliny, Norberta

TERAZ
słabe opady deszczu
17°
DZIŚ
zachmurzenie duże
16°
JUTRO
słabe opady deszczu
24°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Maj 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Informator

Zarządzanie kryzysowe

Logo OSTRZEŻENIA POGODOWE
Informacje udospęniane przez
WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

Logo IMGW OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
Informacje udospęniane przez
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

 

Logo IMGW OSTRZEŻENIA HYDROLOGICZNE
Informacje udospęniane przez
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

 

Całodobowy numer alarmowy - 607-727-748

Sprawy wojskowe i OC - Henryk Bosiacki
tel.: 71 36-98-202
mbosiacki@ugk.pl

Ikona pdf- Rodzaje alarmów

 

Procedury wprowadzania stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP

W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych:

 1. pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA);
 2. drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO);
 3. trzeci stopień alarmowy (stopień CHARLIE);
 4. czwarty stopień alarmowy (stopień DELTA).

W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP:

 1. pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP);
 2. drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP);
 3. trzeci stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE-CRP);
 4. czwarty stopień alarmowy CRP (stopień DELTA-CRP).

Wszystkie organy administracji publicznej i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny być w stanie wprowadzić i utrzymywać przedsięwzięcia stanu alarmowego na czas nieograniczony.

Utrzymywanie wyższych stopni przez dłuższy czas może spowodować utrudnienia i będzie miało wpływ na funkcjonowanie służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.

Administracja publiczna, w tym Urząd Gminy w Kobierzycach , przygotowany jest do wprowadzenia stopni alarmowych i wykonywać będzie zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją, która określa procedury realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, w tym moduły zadaniowe dla każdego stopnia zawierające w szczególności wykaz zadań do wykonania. Są to działania porządkowo-ochronne w celu zapewnienia sprawności przepływu informacji oraz minimalizacji skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym na terenie Gminy Kobierzyce lub całego kraju i polegają na koordynowaniu działania organów administracji publicznej i innych instytucji w tym zakresie.

Mieszkańców prosimy o dostosowanie się i respektowanie wdrożonych pewnych ograniczeń i trudności w związku z wprowadzeniem stopni alarmowych.

Jednocześnie prosimy o zgłaszanie wszelkich niepokojących sygnałów mogących świadczyć o zagrożeniu atakiem terrorystycznym. Sygnały o grożącym niebezpieczeństwie są mało dostrzegalne – jednak zwracanie uwagi na to, co się dzieje w najbliższym otoczeniu pozwala na odpowiednio wczesne wykrycie zagrożenia i skuteczną jego neutralizację.

W swoim bezpośrednim otoczeniu należy w szczególności zwracać uwagę na:

  • osoby, które przez dłuższy czas obserwują, fotografują lub filmują obiekty, które mogą stać się celem zamachu (np. dworce kolejowe, obiekty sportowe, szkoły, urzędy, centra handlowe, targowiska, miejsca kultu religijnego);
  • częste spotkania nietypowo zachowujących się osób organizowane w wynajętych mieszkaniach;
  • nagłą zmianę sposobu zachowania się i stylu życia sąsiadów, w szczególności wypowiedzi, które mogą świadczyć o przyjęciu przez nich radykalnych poglądów;
  • nietypowe zachowania kolegów z pracy, np. nieuzasadnione próby dotarcia do planów biurowca czy wynoszenie dokumentów lub materiałów, które mogą być wykorzystane w działaniach terrorystów.

Jeśli widzisz lub słyszysz coś niepokojącego – powiadom Policję!
Od twojej czujności może zależeć bezpieczeństwo twoje i twoich bliskich!

PIERWSZY
STOPIEŃ
ZAGROŻENIA

 

                              ALFA
                          ALFA-CRP
(w przypadku zagrożeń w cyberprzestrzeni RP)
Można wprowadzić w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego
rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia

 

Wyższy albo niższy stopień alarmowy może byćwprowadzony z pominięciem stopni pośrednich. Stopnie alarmowe oraz stopnie alarmowe CRP* mogą być wprowadzane razem lub łącznie. W przypadku wprowadzenia różnych stopni alarmowych i różnych stopni alarmowych CRP należy wykonać zadania przewidziane dla stopnia wyższego.

 

Stopnie alarmowe lub stopnie alarmowe CRP wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze
zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, Prezes Rady Ministrów.

POZIOM
NISKI

 

 

DRUGI
STOPIEŃ
ZAGROŻENIA

                           BRAVO
                         BRAVO-CRP
(w przypadku zagrożeń w cyberprzestrzeni RP)
Można wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego  i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

POZIOM
UMIARKOWANY

 

Po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego należy wykonać  wszystkie zadania wymienione dla pierwszego stopnia alarmowego.

TRZECI
STOPIEŃ
ZAGROŻENIA

 

                        CHARLIE
                     CHARLIE-CRP
(w przypadku zagrożeń w cyberprzestrzeni RP)
Można wprowadzić w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym lub uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

POZIOM
WYSOKI

 

Po wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego należy wykonać wszystkie zadania wymienione dla pierwszego i drugiego stopnia alarmowego

CZWARTY
STOPIEŃ
ZAGROŻENIA

 

                           DELTA
                    DELTA-CRP
(w przypadku zagrożeń w cyberprzestrzeni RP)
Można wprowadzić w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

POZIOM
BARDZO
WYSOKI

 

Po wprowadzeniu czwartego stopnia alarmowego należy wykonać wszystkie zadania wymienione dla pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia alarmowego

 

Procedury postępowania w gminie zawarto w Zarządzeniu Nr WOC i ZK 0050. 1.0144 .2018 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie sposobu realizacji zadań w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni w ramach przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP
 • Zarządzenie Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego

OPRACOWAŁ INSPEKTOR WOC i ZK
Henryk Maciej BOSIACKI
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
KOSiR
KOSiR