01
marzec 2024, piątek
IMIENINY: Antoniny, Albina

TERAZ
bezchmurnie
11°
DZIŚ
zachmurzenie małe
12°
JUTRO
zachmurzenie duże
14°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Styczeń 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Informator

Ochotnicza Straż Pożarna

 • OSP i Remiza Strażacka w Pustkowie Wilczkowskim, fot. M. Mazurkiewicz

 • OSP i Rezmiza Strażacka w Kobierzycach, fot. M. Mazurkiewicz

 • OSP, fot. M. Mazurkiewicz

 • OSP, Pustków Wilczkowski, fot. M. Mazurkiewicz

 • OSP, fot. M. Mazurkiewicz

 • OSP, fot. M. Mazurkiewicz

 • OSP, fot. M. Mazurkiewicz

 • Remiza strażacka w Pustkowie Wilczkowskim, fot. M. Mazurkiewicz

 • OSP w Pustkowie Żurawskim, fot.

 • Iskierki z Pustkowa Żurawskiego, fot.

 • OSP w Pustkowie Żurawskim, fot.


Ochotnicza Straż Pożarna na terenie Gminy Kobierzyce działa bardzo prężnie. Choć warto pamiętać, że pierwsze jednostki powstały spontanicznie z inicjatywy mieszkańców już w latach 1946 –1950. Początkowo były wyposażone w konne wozy pożarnicze i ręczny sprzęt gaśniczy. Z czasem doposażone zostały w sprzęt mechaniczny i samochody strażackie. Na przestrzeni lat wyposażenie jednostek było sukcesywnie modernizowane, aż do czasów współczesnych, w których większość jednostek dysponuje nowoczesnym sprzętem pożarniczym.

Obecnie na terenie gminy funkcjonują trzy jednostki OSP: w Kobierzycach, Pustkowie Wilczkowskim oraz Pustkowie Żurawskim. Wszystkie posiadają osobowość prawną i należą do Związku OSP Rzeczpospolitej Polskiej.

Każdą jednostką dowodzi komendant OSP, który jest odpowiedzialny m.in. za gotowość i udział w akcjach pożarowych i ratowniczych oraz szkolenie członków. We władzach jednostek, najczęściej 5 - 7-osobowych, zasiadają prezes, wiceprezes, naczelnik, zastępca naczelnika, sekretarz oraz skarbnik. Za koordynację oraz wytyczanie kierunków działań wszystkich jednostek odpowiada Gminny Zarząd Związku OSP Rzeczpospolitej Polskiej, którego kadencja trwa 5 lat. W jego skład wchodzi prezes, wiceprezes, komendant gminny OSP, skarbnik, sekretarz oraz czterech członków.

Przez ponad 65 lat w jednostkach OSP na terenie gminy działało ponad 400 osób. Obecnie jest to 90 osób, w tym 59 członków czynnych (4 kobiety), 23 honorowych i 8 wspierających. Ponadto przy OSP Pustków Żurawski działa 10-osobowa młodzieżowa drużyna pożarnicza.

Działalność straży finansowana jest głównie z budżetu gminy. Każda jednostka ma swoją remizę, a strażacy wyposażeni są w mundury pozwalające uczestniczyć w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Również sprzęt, z którego korzystają oni na co dzień, pozwala na skuteczne uczestniczenie w akcjach i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Na wyposażeniu jednostek znajdują się m.in. cztery  samochody pożarnicze (mercedes -2, star 244, ford), kilkanaście różnego rodzaju pomp, piły spalinowe do drewna, betonu i stali, rozpieraki hydrauliczne do karoserii samochodowych, sprężarki oraz agregaty prądotwórcze z zestawami oświetleniowymi oraz wiele innego sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji ratunkowo-gaśniczych.

Strażacy z Gminy Kobierzyce działają samodzielnie lub wspierają jednostki Państwowej Straży Pożarnej, ściśle współdziałają zwłaszcza z Jednostką Gaśniczo-Ratowniczą w Kątach Wrocławskich. Każdego roku biorą udział w 200 -300 akcjach. Zazwyczaj uczestniczą w gaszeniu różnorodnych pożarów, likwidacji klęsk żywiołowych oraz pomagają poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Ponadto uczestniczą oni w życiu lokalnych społeczności. Organizują i biorą udział w zawodach pożarniczo-sportowych czy manewrach. Prowadzą również konkursy dla dzieci i młodzieży oraz akcje profilaktyczne o zagrożeniach pożarowych, ekologicznych i klęskach żywiołowych.

Dodatkowo aktywnie uczestniczą w imprezach z okazji świąt państwowych, gminnych i kościelnych. Nie tylko pomagają w ich organizacji, ale także zabezpieczają je pod względem przeciwpożarowym, porządkowym oraz reprezentacyjnym.

Wszystko to powoduje, że strażacy cieszą się dużym uznaniem i poważaniem lokalnej społeczności. Za swoją szeroką działalność, jednostki OSP zostały uhonorowane sztandarami - Kobierzyce w 2013 roku, a Pustków Żurawski i Wilczkowski w 2004 roku. Ponadto, z okazji ponad 65-letniej działalności, wyróżniono je Srebrnym Medalem Zasługi dla Pożarnictwa. Druhowie strażacy posiadają m.in. medale za zasługi dla pożarnictwa – złote 4, srebrne 40, brązowe 29; odznaki Wzorowy Strażak” – 38; odznaki „Za Wysługę Lat”- 40 oraz inne wyróżnienia.

 

Strażackie adresy i telefony
1. Zarząd Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Kobierzycach
Prezes Zarządu: Ryszard Pacholik
tel.: +48 71 36 98 100; 101
Komendant Gminny: Ryszard Kądziela
kom.: +48 665 965 411
2.Ochotnicza Straż Pożarna w Kobierzycach, ul. Robotnicza 10
Prezes: Dominik Krumin
tel.: ---
kom.: +48 601 358 757
Naczelnik: Kamil Turecki
kom.: +48 665 965 070
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Pustkowie Wilczkowskim, ul. Domianowicka 1
Prezes: Ryszard Kądziela
kom.: +48 665 965 411
Naczelnik: Radosław Kądziela
kom.: +48 781 033 948
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Pustkowie Żurawskim, ul. Kolejowa 13
Prezes: Cezary Różalski
kom.: +48 665 965 227
Naczelnik: Dawid Klusik
kom.: +48 661 030 743PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
KOSiR
KOSiR