20
kwiecień 2024, sobota
IMIENINY: Wielkanoc, Czesława, Agnieszki

TERAZ
słabe opady deszczu
DZIŚ
umiarkowane opady deszczu
JUTRO
słabe opady deszczu

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Marzec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Gmina

Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich na pomniku św. Jana Nepomucena w Tyńcu nad Ślęzą


Logotypy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich
na pomniku św. Jana Nepomucena w Tyńcu nad Ślęzą

Projekt pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich na pomniku św. Jana Nepomucena w Tyńcu nad Ślęzą” został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W maju 2021 r. podpisano z Województwem Dolnośląskim umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia.

Przedmiotem projektu były prace konserwatorskie oraz restauratorskie przy jednym z najcenniejszych zabytków w Gminie Kobierzyce, jakim jest pomnik Św. Jana Nepomucena autorstwa znanego rzeźbiarza, Johanna Georga Urbansky’ego. Celem zaplanowanych prac było powstrzymanie destrukcji obiektu. Potrzebę realizacji inwestycji wymusił stan techniczny pomnika, który jest rozbudowaną kompozycją rzeźbiarską. Na wszystkich elementach zabytku widoczna była postępująca erozja piaskowca – w wielu miejscach bloki były mocno wypłukane, miały głębokie wżery. Widoczne były także liczne ubytki formy rzeźbiarskiej. Skradziona została figura putta (aniołka), pierwotnie znajdująca się na podstawie figury świętego.

Wszystkie elementy pomnika wymagały pilnego podjęcia zabiegów konserwatorskich i restauratorskich. Projekt zakładał m.in. oczyszczenie obiektu z nawarstwień, dezynfekcję, wzmocnienie osłabionej struktury piaskowca, uzupełnianie ubytków, oczyszczenie z korozji oraz zabezpieczenie antykorozyjne metalowych elementów. Brakujące elementy pomnika zostały zrekonstruowane, w tym również skradzione putto. Pomnik jest znakiem historii i obiektem dziedzictwa kulturowego, o które w szczególny sposób należy dbać i chronić. Jesteśmy przekonani, że wykonanie zaplanowanych prac przywróciło świetność pomnikowi i zachowało dla okolicznych mieszkańców najcenniejszy dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń.

Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 15 czerwca 2021 r.

Dofinansowanie – 142 000,00 zł

Wydatki ogółem 279 958,81 zł

Projekt „Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich na pomniku św. Jana Nepomucena w Tyńcu nad Ślęzą " jest realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów - Lider A4 na lata 2015 –2022.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR