20
kwiecień 2024, sobota
IMIENINY: Wielkanoc, Czesława, Agnieszki

TERAZ
słabe opady deszczu
DZIŚ
umiarkowane opady deszczu
JUTRO
zachmurzenie duże

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Marzec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Gmina

Przebudowa stadionu w Kobierzycach


logotypy

Przebudowa stadionu w Kobierzycach – etap I

Projekt Gminy Kobierzyce pn.: „Przebudowa stadionu w Kobierzycach – Etap I” znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - Poddziałania 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF.

Przedmiotowy projekt został przewidziany do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kobierzyce na lata 2015 – 2023. W ramach projektu wykonany został I etap przebudowy stadionu w Kobierzycach, w którym zrealizowano m.in. budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy i oświetleniem nocnym, systemu zraszania/ drenażu płyty boiska oraz dodatkowe wyposażenie. Elementem projektu były również budowa oraz zakup elementów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie obiektu (np. kontenera sanitarnego, parkingów dla samochodów, elementów ogrodzenia, instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, deszczowej itp.). W wyniku realizacji projektu zrewitalizowany został obszar o pow. 1,84 ha, a sam obiekt został przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. W następstwie realizacji projektu stadionowi przywrócona została jego funkcja sportowo-rekreacyjna.

Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 28.03.2018 r.


Dofinansowanie – 2 710 162,60 zł


Wydatki kwalifikowalne 5 420 325,19 zł, ogółem 7 111 949,45 zł
Projekt „Przebudowa stadionu w Kobierzycach – etap I”,
nr projektu:RPDS.06.03.02-02 0003/17, realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR