19
kwiecień 2024, piątek
IMIENINY: Leona, Włodzimierza, Adolfa

TERAZ
słabe opady deszczu
DZIŚ
słabe opady deszczu
JUTRO
słabe opady deszczu

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Marzec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Gmina

Budowa szkoły w Wysokiej


Loga

Budowa szkoły podstawowej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego wraz ze żłobkiem i świetlicą wiejską w miejscowości Wysoka w Gminie Kobierzyce

Projekt pn.: „Budowa szkoły podstawowej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego wraz ze żłobkiem i świetlicą wiejską w miejscowości Wysoka w Gminie Kobierzyce” uzyskał dofinansowanie w ramach Poddziałania 7.1.2 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT WroF, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt dotyczy budowy nowej Szkoły Podstawowej w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz ze żłobkiem oraz świetlicą Wiejską w miejscowości Wysoka. Miejscowość ta jest najdynamiczniej rozwijającą się wsią na terenie Gminy Kobierzyce. Przed realizacją projektu dzieci z tej miejscowości dowożone były transportem zorganizowanym przez gminę do Szkoły Podstawowej w Bielanach Wrocławskich, która w związku z tym borykała się z przepełnieniem. Problemy te wpłynęły na podjęcie decyzji o budowie nowej szkoły podstawowej oraz jej zlokalizowaniu we wsi Wysoka (szkoła obejmuje swoim obwodem również miejscowość Ślęza), co znacząco poprawiło warunki nauczania na terenie gminy.

W wyniku realizacji projektu powstała nowoczesna baza edukacyjna w postaci nowej szkoły podstawowej (na 450 miejsc) z kompletną infrastrukturą towarzyszącą (w tym m.in. blokiem sportowym, boiskami), przystosowana w całości dla osób niepełnosprawnych. Szkoła wyposażona została w wysokiej jakości sprzęt i pomoce dydaktyczne, w tym m. in. dla pracowni matematycznej, przyrodniczej oraz pracowni cyfrowych, a także dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakres rzeczowy służy realizacji głównego celu projektu, którym jest poprawa warunków nauczania na terenie gminy Kobierzyce.

Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 20.09.2017 r.

Dofinansowanie - 1 525 423,02

Wydatki kwalifikowalne 11 734 023,21, ogółem 38 769 347,97

Projekt „Budowa szkoły podstawowej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego wraz ze żłobkiem i świetlicą wiejską w miejscowości Wysoka w Gminie Kobierzyce”, nr projektu: RPDS.07.01.02-02-0018/16, został zrealizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR