20
kwiecień 2024, sobota
IMIENINY: Wielkanoc, Czesława, Agnieszki

TERAZ
słabe opady deszczu
DZIŚ
umiarkowane opady deszczu
JUTRO
zachmurzenie duże

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Marzec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Gmina

Budowa przesyłowej sieci kanalizacji

Loga


Budowa przesyłowej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej
z oczyszczalni ścieków Pustków Żurawski do oczyszczalni ścieków
Kobierzyce wraz z likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków
w Pustkowie Żurawskim

Projekt Gminy Kobierzyce pn.: „Budowa przesyłowej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z oczyszczalni ścieków Pustków Żurawski do oczyszczalni ścieków Kobierzyce wraz z likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim” został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Poddziałania 4.2.2 Gospodarka Wodno-Ściekowa – ZIT WrOF.

Obecnie na terenie Gminy Kobierzyce ścieki sanitarne trafiają wciąż do dwóch oczyszczalni ścieków: w Kobierzycach i Pustkowie Żurawskim. Ilość ścieków, które trafiają do OŚ „Pustków Żurawski”, jest zbyt duża w stosunku do możliwości zakładu, występują tu zatem okresowe przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników jakości ścieków oczyszczonych. Stanowi to zagrożenie dla wód powierzchniowych na terenie gminy, stąd potrzeba realizacji inwestycji oraz decyzja o likwidacji oczyszczalni w Pustkowie Żurawskim i o przekierowaniu wszystkich ścieków do oczyszczalni w Kobierzycach.

W ramach realizacji inwestycji wykonana zostanie rozbiórka przestarzałej oczyszczalni ścieków, planowane jest ponadto wybudowanie nowej kanalizacji tłocznej na odcinku Pustków Żurawski – Wierzbice – Kuklice (o długości powyżej 4,0 km). Planuje się skierowanie ścieków komunalnych obsługiwanych dotychczas przez oczyszczalnię w Pustkowie Żurawskim do rozbudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Kobierzycach - do oczyszczalni zostaną tym samym przekierowane ścieki z miejscowości: Pustków Żurawski, Damianowice, Dobkowice, Rolantowice, Jaszowice, Cieszyce, Wierzbice, Solna, Owsianka i Żurawice. Docelowo oczyszczalnia obsłuży także cztery ostatnie miejscowości, które nie zostały objęte realizowaną obecnie inwestycją polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej: Tyniec nad Ślęzą, Pustków Wilczkowski, Budziszów, Szczepankowice. Jesteśmy przekonani, że realizacja tej, kolejnej już inwestycji mającej na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy, odegra dużą rolę w walce o poprawę środowiska naturalnego.

Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 29 lipca 2021 r.


Dofinansowanie – 3 108 450,00 zł


Wydatki kwalifikowalne 3 657 000,00 zł, ogółem 4 510 410,00 zł
Projekt „Budowa przesyłowej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z oczyszczalni ścieków Pustków Żurawski
do oczyszczalni ścieków Kobierzyce wraz z likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim”
nr projektu: RPDS.04.02.02-02-0002/20, zrealizowany został w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR