Urzad stanu cywilnego URZĄD STANU CYWILNEGOWzór
1
Wzór
2
Wzór
3
1. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą      
2. Sporządzenie aktu małżeńskiego zawartego przed duchownym      
3. Wniosek o wydanie odpisu skróconego/ zupełnego aktu małżeństwa PDF    
4. Zawarcie związku małżeńskiego (przed Kierownikiem USC)      
5. Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą PDF PDF PDF
6. Uzupełnienie akt stanu cywilnego      
7. Ustalenie i odtworzenie aktu stanu      
8. Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego (małżeństwo konkordatowe)      
9. Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzenie danych osobowych PDF PDF  
10. Zgłoszenie urodzenia dziecka PDF    
11. Nadanie dziecku nazwiska męża matki      
12. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa      
13. Zaświadczenie o zmianie imienia dziecka      
14. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego      
15. Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego PDF    
16. Rejestracja zgonu PDF