19
kwiecień 2024, piątek
IMIENINY: Leona, Włodzimierza, Adolfa

TERAZ
słabe opady deszczu
DZIŚ
słabe opady deszczu
JUTRO
słabe opady deszczu

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Marzec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

INVEST IN KOBIERZYCE

O gminie Kobierzyce

FLAGA ENG
Gmina Kobierzyce
Fot. Michał Mirowski

Gmina Kobierzyce położona jest na południowym zachodzie kraju, w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim i od północy graniczy ze stolicą Dolnego Śląska- miastem Wrocław. Gmina Kobierzyce również sąsiaduje z gminami: Siechnice, Żórawina, Borów, Jordanów Śląski, Sobótka oraz Kąty Wrocławskie. Z uwagi na sąsiedztwo ośrodka wojewódzkiego Gmina należy do Wrocławskiego Obszaru Metropolitarnego (WrOM), a także włączona jest do granic pierwszej strefy Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (WrOF).

Gmina zajmuje powierzchnię 149,3 km2, na co składają się 32 obręby zamieszkiwane przez 22 154 osoby – liczba meldunków na dzień 31.12.2020r. W Gminie Kobierzyce można zauważyć silne powiązania społeczne oraz przestrzenne pomiędzy Wrocławiem, a szczególnie północnymi miejscowościami Gminy znajdującymi się w bezpośrednim lub niedalekim sąsiedztwie miasta. Uwarunkowane jest to dostępnością przestrzenną a także zainteresowaniem tymi terenami. Z upływem czasu ekspansja przestrzenna Wrocławia rośnie, a kolejne podmiejskie tereny zaczynają być zajmowane przez nowych mieszkańców. Taka sytuacja ma miejsce w gminie Kobierzyce, a to prowadzi do dynamicznego rozwoju Gminy we wszystkich aspektach, szczególnie w zakresie infrastruktury technicznej.

Kobierzyce, zarówno wieś, jak i cała gmina, są przede wszystkim gminą o charakterze rolniczym. Struktura użytków rolnych, w tym szczególnie grunty orne, a także klasy gruntów zdecydowanie przewyższają średnią krajową, a nawet wojewódzką i powiatową. W gminie Kobierzyce 79,1 % gleb na terenie gminy Kobierzyce stanowią gleby II i III klasy bonitacyjnej. Kobierzyce z uwagi na swój rolniczy charakter wynikający ze statusu gminy wiejskiej, są również miejscem do wypoczynku i rekreacji.

Szlaki Mapa powiatu

 

Projekt „Wdrożenia standardów obsługi inwestora w samorządzie województwa dolnośląskiego”