20
czerwiec 2024, czwartek
IMIENINY: Diny, Bogny, Florentyny

TERAZ
zachmurzenie małe
21°
DZIŚ
zachmurzenie umiarkowane
22°
JUTRO
pochmurnie
32°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Maj 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

W Sprawie Zwrotu Części Podatku Rolnego za 2024 r.

na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy o zwrocie części podatku rolnego za 2024 r. (UD 35)

Projekt przewiduje zwrot części podatku rolnego podatnikowi tego podatku -prowadzącemu gospodarstwo rolne i będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r. - w kwocie stanowiącej iloczyn liczby hektarów przeliczeniowych gruntów stanowiących podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego za 2024 r. oraz różnicy między ceną skupu żyta przyjętą przez organ podatkowy jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2024 r. oraz ceną skupu żyta przyjętą przez organ podatkowy jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2023 r.

Wójt Gminy uprzejmie informuje, że zwrot podatku rolnego, o którym mowa w projekcie nie dotyczy Gminy Kobierzyce. Średnia cena skupu żyta na naszym terenie jest na niezmienionym poziomie od 2023 r.

Z uwagi na powyższe prosimy o nieskładanie do Wójta Gminy Kobierzyce wniosków o zwrot części podatku rolnego za 2024 r., nie będą wydawane przez Wójta decyzje w sprawie zwrotu tego podatku.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR