20
czerwiec 2024, czwartek
IMIENINY: Diny, Bogny, Florentyny

TERAZ
zachmurzenie małe
22°
DZIŚ
zachmurzenie małe
22°
JUTRO
zachmurzenie małe
31°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Maj 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Raport o Stanie Gminy Kobierzyce za rok 2023

debata nad raportem odbędzie w dniu 20 czerwca 2024 r.

Informujemy o korekcie błędu na stronie 77, w rozdziale pn.: Pomoc Społeczna, w związku z otrzymaniem informacji od GOPS o błędnej kwocie wydatków.

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 poz.40 ze zm.) Wójt co roku przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której mogą brać udział radni i mieszkańcy gminy.

Debata nad „Raportem o stanie Gminy Kobierzyce za 2023 rok” odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 r. na sesji Rady Gminy Kobierzyce.

W nawiązaniu do wyżej wymienionej ustawy, z przyczyn organizacyjnych, zwracamy się z prośbą o zgłoszenie swojego udziału w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Kobierzyce za rok 2023“ do Biura Rady Gminy (tel.. 71 369 81 20, e-mail: mokraszewska@ugk.pl) z kilkudniowym wyprzedzeniem, przed ustalonym terminem sesjj.

Pliki do pobrania:

  1. wniosek o udział w debacie 
  2. „Raport o stanie Gminy Kobierzyce za 2023 rok - po korekcie błędu”PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR