29
luty 2024, czwartek
IMIENINY:

TERAZ
zachmurzenie duże
DZIŚ
zachmurzenie duże
JUTRO
zachmurzenie duże
15°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Styczeń 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Projekt Grantowy Dotyczący Wymiany Źródeł Ogrzewania

komunikat

logotypy

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami uprzejmie informujemy, że Gmina Kobierzyce bierze udział, jako Partner, w projekcie pn.: "Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)". Liderem projektu jest Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość z siedzibą w Świdnicy (OTS Wolna Przedsiębiorczość) i na chwilę obecną jest to jedyny projekt mający na celu udzielenie mieszkańcom grantów ze środków funduszy UE, w który zaangażowana jest Gmina Kobierzyce. Dnia 26 kwietnia 2019 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w/w projektu, trwa etap oceny formalnej złożonej dokumentacji.

Pragniemy podkreślić, że dofinansowanie w formie grantu będzie udzielone wyłącznie po zakończeniu całej procedury oceny formalnej i merytorycznej złożonego wniosku, na zasadach i warunkach, które zostaną określone przez jedynego Operatora, a zarazem Grantodawcę w ramach w/w projektu - OTS Wolna Przedsiębiorczość.

Poniżej oficjalny komunikat ze strony instytucji odpowiedzialnej za nabór wniosków o dofinansowanie:

http://www.dip.dolnyslask.pl/wiadomosci/1290-komunikat-w-sprawie-realizacji-projektow-grantowych-nr-rpds-03-03-01-ip-01-02-324-18.html
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR