04
sierpień 2020, wtorek
IMIENINY: Elżbiety, Józefa, Juliana, Malwiny

TERAZ
słabe opady deszczu
15°
DZIŚ
słabe opady deszczu
15°
JUTRO
bezchmurnie
22°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Kobierzyce

w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń RENEGADE- SAREX 18

Informuję, że w dniach 14-15 listopada 2018r ( termin zapasowy 16 listopada br.) na terenie całego kraju prowadzone będą ćwiczenia RENEGADE- SAREX 18/II , w którym udział wezmą Siły Zbrojne oraz administracja publiczna.

Na podstawie § 11 ust 1. i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013rv w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach Dz..U 2013, poz. 96 ) – minister obrony narodowej, minister właściwy ds. gospodarki morskiej, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister ds. administracji publicznej we współpracy z wojewodami prowadzą ogólnokrajowe treningi uruchamiania systemów i ich pracy w ramach krajowego systemu nie rzadziej niż raz w roku i ogólnokrajowe ćwiczenia dotyczące systemów nie rzadziej niż raz na trzy lata.

Program treningów i ćwiczeń ogólnokrajowych ma na celu sprawdzenie i doskonalenie przygotowania systemów do działania w ramach krajowego systemu, a także sprawdzenie przygotowania do realizacji przedsięwzięć i procedur określonych w wykazie przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego , określonym na podstawie art. 7 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia o zarządzaniu kryzysowym.

Wykorzystanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów wykrywania i alarmowania możliwe jest po ogłoszeniu rozpoczęcia treningów lub ćwiczeń przez właściwe terytorialnie organy administracji publicznej z 24 godzinnym wyprzedzeniem , w środkach masowego przekazu i w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

W ramach treningu uruchomiony zostanie akustyczny podsystem ostrzegania – emitowany sygnał /3 minutowy modulowany dźwięk syren „ ogłoszenie alarmu” – odwołanie alarmu – 3 minutowy ciągły dźwięk syren.

Przekazany sygnał alarmowy należy traktować jako treningowy nie podlegający wykonaniu.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR