24
lipiec 2024, środa
IMIENINY: Kingi, Krystyny

TERAZ
słabe opady deszczu
20°
DZIŚ
słabe opady deszczu
20°
JUTRO
pochmurnie
24°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Lipiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Nowe Świadczenie

bon energetyczny

NOWE ŚWIADCZENIE OD 1 SIERPNIA 2024 r.

Bon energetyczny jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, przeznaczonym dla gospodarstw domowych o niższych dochodach. Przy wyliczaniu dochodu wnioskodawców będą brane pod uwagę dochody z roku 2023 r. Bon energetyczny przysługiwać będzie za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. W Gminie Kobierzyce realizatorem zadania będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

Terminy składania wniosku

Od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. Na rozpatrzenie wniosku GOPS będzie miał 60 dni od momentu prawidłowo złożonego wniosku.

Przewidziane są dwa progi dochodowe:

  • do 2500 zł dla gospodarstw 1-osobowych,
  • do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.

Wysokość bonu będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym:

  • 300 zł dla gospodarstw 1-osobowych,
  • 400 zł dla 2-3 osobowych,
  • 500 zł dla 4-5 osobowych,
  • 600 zł dla 6 osobowych i większych.

Gospodarstwa używające energii elektrycznej do ogrzewania otrzymają dwukrotnie wyższy bon:

  • 600 zł dla gospodarstw 1-osobowych,
  • 800 zł dla 2-3 osobowych,
  • 1000 zł dla 4-5 osobowych,
  • 1200 zł dla 6 osobowych i większych.

Jeżeli wniosek o bon energetyczny złożony zostanie o podwyższoną kwotę - GOPS weryfikować będzie w CENTRALNAEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW kiedy zgłoszono deklarację dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Termin, którego nie można przekroczyć to 1 kwietnia 2024 r. lub po tym terminie - ale tylko w sytuacji kiedy jest to nowe źródło ogrzewania (do wniosku załączyć proszę kartę z datą potwierdzającą zainstalowanie urządzenia).

Zasada złotówka za złotówkę

Przy wypłacie bonu energetycznego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie już wypłacana.

Skład rodziny we wniosku o bon energetyczny

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego - dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę bonu energetycznego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta bierze pod uwagę w szczególności: informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399).

Gdzie składać wnioski o bon energetyczny

Osobiście:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. W. Witosa 18
55-040 Kobierzyce

Za pośrednictwem poczty polskiej:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. W. Witosa 18
55-040 Kobierzyce

W formie elektronicznej, za pośrednictwem:
Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl
UWAGA! Jako adresata należy wskazać Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

 

Karolina Kafka
Kierownik Działu ŚR, ŚW i FA
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR