22
październik 2021, piątek
IMIENINY: Halki, Filipa, Przybysławy

TERAZ
zachmurzenie małe
DZIŚ
zachmurzenie umiarkowane
11°
JUTRO
zachmurzenie duże

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Wrzesień 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

„Cyfrowa Gmina Granty PPGR”

wsparcie w rozwoju cyfrowym dla dzieci z rodzin popegeerowskich

Loga

Cyfrowa Gmina Granty PPGR”
Wsparcie w rozwoju cyfrowym dla dzieci z rodzin popegeerowskich
NOWE WZORY DOKUMENTÓW

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, w ramach konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina Granty PPGR”. Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu - zapraszamy do skorzystania z dofinansowania.

Jednocześnie, w przypadku gdy Mieszkańcy przedłożyli już oświadczenia na uprzednich wzorach oświadczenia, informujemy, że będą one kwalifikowalne - nie ma potrzeby dokonywania ich wymiany. 

Uprzejmie prosimy osoby, które jeszcze nie złożyły oświadczeń, o wypełnianie dokumentów na aktualnych wzorach - do pobranie poniżej w załączeniu oraz w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Kobierzyce.

Do pobrania:

  1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę 
  2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę; 
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
  4. Oświadczenie o dostępie do Internetu.

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, w ramach konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina Granty PPGR”. Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu - zapraszamy do skorzystania z dofinansowania.

Komputery zostaną zakupione przez Gminę Kobierzyce w ilości uzależnionej od liczby wniosków, które złożą pełnoletni uczniowie szkół średnich lub rodzice dzieci z rodzin byłych pracowników PGR (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie).

Zarówno rodzice dzieci uczęszczających do szkół podstawowych jak i rodzice uczniów uczęszczających do szkół średnich oraz uczniowie szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność proszeni są o składanie wniosków w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kobierzyce (parter) w terminie do 28 października 2021 r. (w godzinach pracy urzędu). Uprzejmie prosimy o złożenie kompletnej dokumentacji, zgodnie z wykazem poniżej:

  1. Wniosek o udział w projekcie (odpowiednio Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego lub Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność)
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  3. Oświadczenie o dostępie do Internetu.

Wnioski oraz pozostałe wymagane dokumenty w wersji papierowej dostępne są w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kobierzyce oraz do pobrania ze strony internetowej www.ugk.pl lub https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Zapraszamy rodziców i uczniów uprawnionych do składania wniosków.

W przypadku jakichkolwiek pytań, służymy pomocą pod nr tel. 71 369 82 26 i 71 369 81 55.

 

Zaktualizowana dokumentacja dostępna na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR