22
listopad 2017, środa
IMIENINY: Marka, Cecylii

TERAZ
Cloudy
DZIŚ
Scattered Showers
JUTRO
Mostly Cloudy
10°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Listopad 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Edukacja

Stypendia Sportowe

  • Stypendia Sportowe 2017


Stypendia Sportowe otrzymali:

Zuzanna Januszewska, Weronika Górecka, Piotr Korłub, Sonia Flendrich, Wiktoria Drozdowska, Katarzyna Demska, Filip Pawicki, Magdalena Pawicka, Oliwia Staszewska, Mikołaj Wrzalik, Michał Wargocki, Maciej Szynalski, Mikołaj Piórkowski, Monika Kurzątkowska, Piotr Kejna, Aleksandra Dadełło, Aleksandra Węgrzynowska, Dominik Szymański, Tomasz Szymański, Wiktoria Król, Piotr Szlachcic, Jakub Kiszczak, Maciej Kuczer, Aleks Marmurowicz.

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW NA
STYPENDIA SPORTOWE 2018
DLA ZAWODNIKÓW OSIĄGAJĄCYCH WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE

Termin składania wniosku : 30 września 2017
Miejsce składania wniosku : Biuro Obsługi Klienta UG Kobierzyce
Podstawa prawna : Uchwała XLIII/632/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz Uchwała XX/365/16 w sprawie zmiany Uchwały NR XLIII/632/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

I. Stypendia sportowe mogą być przyznane osobom fizycznym – mieszkańcom Gminy Kobierzyce osiągającym wysokie wyniki sportowe, zrzeszonym lub niezrzeszonym w klubach sportowych.

II. Stypendia sportowe przyznaje Wójt Gminy Kobierzyce na wniosek złożony przez:
1) klub sportowy,
2) właściwy ze względu na dyscyplinę związek sportowy,
3) organizację lub instytucję realizującą zadania z zakresu sportu,
4) osobę fizyczną, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodziców lub opiekunów prawnych

III. Stypendium sportowe przyznawane jest na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy.

IV. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego składa się za osiągniecia uzyskane w okresie 12 miesięcy do dnia złożenia wniosku.

V. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego powinien zawierać następujące informacje i załączniki:
1) dane wnioskodawcy
2) dane osobowe zawodnika
3) uzasadnienie wnioskodawcy, zawierające informację o osiągnięciach zawodnika
4) zobowiązanie wnioskodawcy do informowania Wójta o zaistniałych okolicznościach prowadzących do pozbawienia stypendium sportowego
5) oświadczenie zawodnika do celów podatkowych
6) oświadczenie zawodnika o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o przyznaniu stypendium.

VI. 1. Za wysokie wyniki sportowe uprawniające do przyznania stypendiów sportowych uznaje się:
1) I miejsce w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpiadach, Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata
2) II miejsce w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpiadach, Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata
3) III miejsce w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpiadach, Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata
4) I miejsce w Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy
5) II miejsce w Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy
6) III miejsce w Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy
7) I miejsce w Mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
8) II miejsce w Mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
9) III miejsce w Mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży

2. Organizatorem zawodów sportowych, o których mowa w ust.1 są: Międzynarodowy Komitet Olimpijski., Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski, Międzynarodowe Federacje Sportowe, Europejskie Federacje Sportowe, Polski Związek Sportowy lub podmioty działające w ich imieniu.

Informacje dodatkowe:
Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela: Wojciech Duczek (71) 36-98-186.

Załączniki:

ikona word - Wniosek
ikona word - Oświadczenie
Ikona pdf - Uchwała
Ikona pdf - Zmiany do uchwały
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
KOSiR
KOSiR