18
sierpień 2017, piątek
IMIENINY: Heleny, Ilony

TERAZ
Cloudy
30°
DZIŚ
Mostly Cloudy
30°
JUTRO
Showers
21°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Lipiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Edukacja

Stypendia Naukowe Artystyczne

  • Stypendia Wójta Gminy Kobierzyce 2016/2017


Stypendia naukowe na rok szkolny 2016/2017 otrzymali:

Konstanty Andrzejczak, Hanna Bazan, Oliwia Bryś, Karolina Ceglarska, Jakub Ceglarski, Judyta Czerniewicz, Milena Derechowska, Barbara Drozdowska, Kamila Kwiatek, Michalina Matuszewska, Marcel Mordarski, Matylda Odrowąż-Wilkońska, Alicja Pałeczka, Julia Pawicka, Oliwia Pordzik, Dominika Tatuch, Oliwia Wacław.

Stypendia artystyczne na rok szkolny 2016/2017 otrzymali:

Nel Maślanka, Paulina Żyłka.

 

ZAPROSZENIE
Wójt Gminy Kobierzyce zaprasza szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów, zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce do udziału:
W LOKALNYM PROGRAMIE WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW GMINY KOBIERZYCE na rok szkolny 2017/2018

Celem programu stypendialnego jest wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów, objęcie ich opieką Gminy oraz wspieranie ich rozwoju. Działania te z pewnością przyczynią się do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności młodzieży w naszej Gminie.

Warunki uczestnictwa
Do programu można zgłaszać, zamieszkałych na obszarze gminy Kobierzyce, uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów, którzy posiadają udokumentowane osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz bardzo dobre wyniki w nauce.

Opis programu


1. Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego (tj. od września do czerwca – 10 miesięcy) za wybitne osiągnięcia uczniów o randze co najmniej wojewódzkiej za dany rok szkolny.
2. Ustanowiono następujące kategorie stypendiów:
a) stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce - przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali w danym roku na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 5,8;
b) stypendium naukowe za wysokie osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych - przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty, I, II lub III miejsce w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r., co najmniej na szczeblu wojewódzkim w danym roku szkolnym;
c) stypendium artystyczne - przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali indywidualnie I, II lub III miejsce w konkursach artystycznych, turniejach, festiwalach na szczeblu co najmniej ogólnopolskim za dany rok szkolny oraz uzyskali w danym roku na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 4,5.
3. Kandydaturę stypendysty mogą zgłaszać:
a) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
b) dyrektorzy szkół, wychowawcy, nauczyciele, opiekunowie naukowi lub artystyczni
4. Zgłoszenie należy składać na formularzu „Wniosek o Przyznanie Stypendium Gminy Kobierzyce”. Do wniosku należy dołączyć:
a) uwierzytelnioną przez szkołę kopię świadectwa szkolnego za dany rok szkolny;
b) uwierzytelnione przez wnioskodawcę kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe lub artystyczne za dany rok szkolny .
5. Termin składania wniosków: od 23 czerwca 2017r. do 31 sierpnia 2017r.
6. Miejsce składania wniosków:
Urząd Gminy Kobierzyce, Al. Pałacowa 1 - Referat Edukacji, Kultury i Sportu, pok. 41. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 36-98-197 lub (71) 36-98-196.

Pliki do pobrania:

ikona pdf - Wniosek

ikona word- Wniosek
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GCKiS
GCKiS