Zebranie Wiejskie Sołectwa Bielany Wrocławskie

28.02.2020 r. o godz. 19:00Uprzejmie informuję o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w dniu 28.02.2020 r. o godz. 19:00 – świetlica w Ślęzie przy ul. Przystankowej.

Porządek obrad:

  1. Powitanie mieszkańców.
  2. Rozliczenie Funduszu Sołeckiego i działalności Sołtysa w 2019 r.
  3. Przedstawienie propozycji zadań i dyskusja nad zmianą planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok.
  4. Podjęcie uchwały o zmianie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 r.
  5. Omówienie propozycji do funduszu na 2021 i kolejne lata.
  6. Sprawy różne
  7. Zakończenie zebrania.

Z poważaniem,
Krzysztof Drozdowski