Zebranie Wiejskie

w Sołectwie Magnice odbędzie się w dniu 01.09.2018r./sobota/  o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiejPorządek obrad:

1. Powitanie mieszkańców
2. Podział pieniędzy w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 r.
3.Sprawy różne.
4.Zakończenie zebrania.