Zebranie Wiejskie - Sołectwo KobierzyceZawiadamiam, że w dniu 21 lipca 2015 r. (wtorek) o godz. 18.00 w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Porządek Zebrania:

1. Zmiana zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015.
2. Sprawy różne.

Sołtys wsi Kobierzyce
Jan Biesiada