Zapewnienie Dostępu do Internetu Mieszkańcom Gminy Kobierzyce Zagrożonym Wykluczeniem Cyfrowym

II edycjaIkona pdf - Lista beneficjentów ostatecznych z dnia 01.06.2017

Ikona pdf - Lista rezerwowa z dnia 01.06.2017