Załatwianie Spraw Urzędowych

na Stanowiskach ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych oraz w Urzędzie Stanu CywilnegoUwaga!!! WNIOSKÓW NIE NALEŻY WRZUCAĆ DO URNY PRZY BIURZE OBSŁUGI KLIENTA

DOWODY OSOBISTE

a) Wniosek o nowy dowód osobisty: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty - wybieramy opcję przez INTERNET,

b) Zgłoszenie utraty/uszkodzeni dowodu osobistego: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-utrate-lub-uszkodzenie-swojego-dowodu-osobistego-uniewaznij-dowod - wybieramy opcję przez Internet.

W PRZYPADKU BRAKU TAKIEJ MOŻLIWOŚCI, PROSIMY O KONTAKT BEZPOŚREDNI W GODZINACH PRACY URZĘDU. ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO TYLKO OSOBIŚCIE W GODZINACH PRACY URZĘDU PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU TELEFONICZNYM

Kontakt w sprawie dowodów osobistych - nr tel. 71 36 98 104

EWIDENCJA LUDNOŚCI

c) Zameldowanie na pobyt stały bądź czasowy (z wyjątkiem cudzoziemców): https://www.gov.pl/web/gov/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub-czasowy-dluzszy-niz-3-miesiace - wybieramy opcję przez INTERNET,

d) Wymeldowanie z pobytu stałego bądź czasowego: https://www.gov.pl/web/gov/wymelduj-sie-z-pobytu-stalego dot. pobytu stałego - wybieramy opcję przez INTERNET, https://www.gov.pl/web/gov/wymelduj-sie-z-pobytu-czasowego dot. pobytu czasowego - wybieramy opcję przez INTERNET,

e) Zaświadczenie o zameldowaniu oraz zaświadczenie o braku zameldowanych osób pod wskazanym adresem: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne.

W przypadku innych spraw prosimy o kontakt telefoniczny nr tel.: 71 36 96 189, 71 36 98 221.

URZĄD STANU CYWILNEGO

W Urzędzie Stanu Cywilnego realizowane będą tylko i wyłącznie sprawy w zakresie bieżącej rejestracji i sporządzania aktów zgonów.

W sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki, a wymagających obecności w Urzędzie, wizyty będą umawiane indywidualnie, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym – tel.: 71 36 98 206, 71 36 98 209; jklodzinska@ugk.pl; bswierczynska@ugk.pl