Wyróżnienie dla Gminy Kobierzyce

Gmina Kobierzyce otrzymała dwa wyróżnienia w Rankingu przeprowadzanym przez magazyn samorządowy „Wspólnota”.
Zajęliśmy III miejsce w rankingu „Wydatki JST na ochronę zdrowia” i IV miejsce w rankingu „Wydatki inwestycyjne samorządów”. Ranking „Wydatki JST na ochronę zdrowia” został sporządzony na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych JST publikowanych przez Ministerstwo Finansów i dane udostępniane przez GUS z lat 2006-2015. Bazą do tworzenia rankingu były uśrednione wartości z 10 lat. Celem rankingu jest docenienie tych JST, które wykazują aktywność w zakresie polityki zdrowotnej realizując działania inne niż obligatoryjne. Natomiast ranking „Wydatki inwestycyjne samorządów” jest sporządzany na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych samorządów, które są uzupełniane ankietą wydatków inwestycyjnych spółek komunalnych, prowadzoną wśród miast powiatowych i miast na prawach powiatu. Tak obliczone wydatki samorządów dzielone są przez liczbę mieszkańców i zestawione w formie rankingu.

Nagrody dla Gminy Kobierzyce zostały wręczone podczas XV Forum Samorządowego Kapitału i Finansów, które odbyło się w Katowicach. W imieniu Wójta Gminy Kobierzyce Ryszarda Pacholika nagrody odebrała Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska.