Wsparcie Dla PrzedsiębiorcówTarcza Antykryzysowa dla Organizacji Pozarządowych na co mogą liczyć NGO-sy


Tarcza Antykryzysowa najważniejsze informacje


Strona Internetowa Dotycząca Pakietu Antykryzysowego informacje nt. uruchomionej przez Ministerstwo Rozwoju strony internetowej dotyczącej Pakietu Antykryzysowego


Fundusz Pożyczkowy dla Przedsiębiorców informacje nt. zapowiedzi uruchamianego po świętach nowego funduszu


ARiMR są dodatkowe pieniądze na kredyty preferencyjne


Fundusze UE - Pomoc dla Przedsiębiorców osób samozatrudnionych oraz organizacji pozarządowych poszkodowanych na skutek epidemii koronawirusa