Władze gminyWójt Gminy

Ryszard Pacholik

 

Ryszard Pacholik - wykształcenie wyższe (Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny), zamieszkały w Żernikach Małych. Sprawował funkcje, m.in. wiceprzewodniczącego Rady Pracowniczej Cukrowni "Klecina" oraz Przedsiębiorstwa Cukrowni Dolnośląskiej, członka Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kobierzycach, był również radnym gminy Kobierzyce.

Od 2001 roku sprawuje funkcję Wójta Gminy Kobierzyce. Ma żonę i trzech synów. Ma troje wnuków.

 

 

Zastępca Wójta

Piotr Kopeć

 

Piotr Kopeć - wykształcenie wyższe, absolwent Akademii Rolniczej (Wydział Inżynieria Środowiska), zamieszkały w Tyńcu Małym. W 1998 roku ukończył studia podyplomowe z wyceny nieruchomości. Od 1999 pracownik Urzędu Gminy Kobierzyce. W latach 2004-2006 był kierownikiem Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Zasobów Naturalnych.

Od 2006 roku Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce. Ma żonę oraz córkę.

 

 

 

 

 Skarbnik

Maria Prodeus

 

Maria Prodeus - wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończone w 2003 roku studia podyplomowe z kontroli finansowej i audytu. Od 2001 roku Skarbnik Gminy Kobierzyce. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego - nr 319/2004.

Ma męża, dwoje dorosłych dzieci, wnuczkę i wnuka.

 

 

 

 Sekretarz

Maria Wilk

 

Maria Wilk –  absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek chemia). Ukończyła studia podyplomowe: Zarządzanie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Akademię Liderów Samorządowych na Uniwersytecie Warszawskim organizowane przez MSWiA, Zarządzanie Kryzysowe w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych. Znajomość języka angielskiego potwierdzona egzaminem FCE University of Cambridge.

Legitymuje się 25-letnim stażem pracy. Nauczyciel i dyrektor Szkoły Podstawowej w Pustkowie Żurawskim oraz w Kobierzycach w latach 1986 - 2002. Pełniła funkcję Powiatowego Inspektora Oświaty 1999 - 2002. Radna Rady Powiatu Wrocławskiego 2002 – 2014, od roku 2013 Przewodnicząca Rady. W 2006r. została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Od 2006 roku Sekretarz Gminy Kobierzyce.

Od urodzenia mieszka w Gminie Kobierzyce, mama trójki dzieci. Ma trzy wnuczki.