Ważne informacje rolnicze

KOWR zamiast ARR i ANR

Z początkiem września przestają istnieć: Agencja Rynku Rolnego (ARR) oraz Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR). Ich zadania przejmie nowo utworzony Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który rozpocznie swą działalność 1 września 2017r. Zmiany czekają również Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), która będzie pełnić funkcję głównej instytucji płatniczej.

Do zadań KOWR należeć będzie m.in.
• poprawa struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych,
• zadania związane z restrukturyzacją i prywatyzacją zasobów rolnych Skarbu Państwa,
• obrót nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanymi na cele rolne,
• prowadzenie działań promujących polskie produkty rolne i spożywcze oraz obsługa funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (np. Fundusz Promocji Mleka, Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego itd.).
• gromadzenie, analiza i udostępnianie informacji dotyczących rynków produktów rolnych i żywnościowych,
• wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą,
• wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii w rolnictwie.

Dopłaty za materiał siewny z ARR do ARiMR
Jednak jedno z głównych zadań Agencji Rynku Rolnego- ,,Dopłaty do materiału siewnego” nie trafi do KOWR tylko do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. I tak, od 1 września 2017 roku to właśnie ARiMR będzie przyjmować wnioski i wypłacać dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Oznacza to, że od 1 stycznia 2018 roku rolnicy będą mogli składać wnioski obszarowe oraz wnioski dotyczące materiału siewnego w jednej instytucji- w biurach powiatowych ARiMR.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie mieć oddziały terenowe w każdym województwie.
Centrala Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa:
Warszawa ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Województwo dolnośląskie
• Oddział Terenowy KOWR Wrocław, ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław

Filie/biura terenowe KOWR dla OT Wrocław:
Rakowice Wielkie 15, 59-600 Lwówek Śląski,
ul. Jaworzyńska 199, 59-220 Legnica,
ul. Kliczkowska 28, 58-100 Świdnica,
ul. Kunickiego 2, 54-616 Wrocław.

Monika Kruczek, DODR Wrocław
Źródło: internet