Umowa na największą inwestycję podpisana!

Miło nam poinformować, iż dzisiaj została podpisana umowa na największą w historii
Gminy Kobierzyce inwestycję – budowę kanalizacji sanitarnej w 11 miejscowościach: Kuklicach, Pełczycach, Magnicach, Księginicach, Chrzanowie, Racławicach Wielkich, Żernikach Małych, Małuszowie, Krzyżowicach, Bąkach, Nowinach. Wartość inwestycji łącznie z budowaną aktualnie oczyszczalnią ścieków wyniesie ok. 100 mln zł. Termin zakończenia realizacji oczyszczalni ścieków to przyszły rok. Czas budowy kanalizacji wyniesie ok. 2 lata. W grudniu br. odbędą się spotkania w każdej miejscowości objętej inwestycją w celu poinformowania mieszkańców o harmonogramie budowy. Inwestycje są realizowane z budżetu gminy, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Unii Europejskiej. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm, którego Liderem jest: Ata Technik Spółka z o.o., S.K.A.