Stypendia SportoweZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
NA STYPENDIA SPORTOWE NA ROKU 2020
DLA ZAWODNIKÓW OSIĄGAJĄCYCH WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE

Uwaga !!! - nowe wnioski i nowa uchwała stypendialna.

Termin składania wniosku : od 1 sierpnia 2019 r. do  30 września 2019 r.

Miejsce składania wniosku : Biuro Obsługi Klienta UG Kobierzyce

Informacje dodatkowe:
Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela pracownik merytoryczny Referatu Edukacji Kultury i Sportu pod numerem telefonu: (71) 36-98-186.

Załączniki:

ikona PDF - Zarządzenie

ikona word - Wniosek

ikona PDF - Wniosek

ikona PDF - Uchwała