Uroczystość Nadania Imienia Szkole Podstawowej w Kobierzycach

We wtorek 15.12.2015 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość, która miała upamiętnić podwójne święto: jubileusz siedemdziesięciolecia powstania Szkoły Podstawowej w Kobierzycach oraz nadanie jej imienia Polskich Odkrywców i Podróżników.


15 grudnia 1945 roku pan Tadeusz Krawiec doprowadził do otwarcia szkoły w poniemieckim budynku przy ulicy Spółdzielczej. Oznaczało to, że dla dzieci z Kresów Wschodnich naprawdę kończy się II wojna światowa, a zaczyna się czas normalnego rozwoju i w miarę spokojnej nauki w polskiej szkole. I chociaż zasiedlanie przez Polaków Ziem Zachodnich było procesem trudnym, zdołano podnieść te tereny ze zniszczeń wojennych i na nowo zaszczepić tu polskość. Pierwsi kierownicy szkoły i nauczyciele musieli zmagać się z problemami, w które nam dzisiaj trudno wręcz uwierzyć: przeładowane klasy, wielozmianowość, piece węglowe w salach lekcyjnych, budynki grożące zawaleniem, brak sanitariatów i wiele innych. Przez pierwsze 50 lat szkoła przeszła wiele zmian, stale borykając się z kłopotami lokalowymi. Aż w 1995 roku, zaledwie po 3 latach budowy otrzymała nowy, duży budynek z pięknym terenem rekreacyjnym oraz bazą sportową. Od tamtej pory minęło już 20 lat...

Szkoła Podstawowa w Kobierzycach otrzymała imię Polskich Odkrywców i Podróżników. Jego pomysłodawcą jest uczeń Piotr Kaszuba, a Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski poparli ten pomysł, uznając, że polscy podróżnicy i odkrywcy to doskonałe wzorce osobowe dla dzieci. Reprezentują oni przekonania i wartości, które wychowawcy pragną zaszczepić w świadomości uczniów. Odkrywcy to ludzie, którzy poszukują odpowiedzi. Ich odkrycia bywają przypadkowe, ale często są rezultatem zamierzonych i celowych badań. Odkrywca może być dla uczniów wzorem wytężonej pracy, dążenia do celu, wyznaczania sobie kolejnych trudniejszych i bardziej zaawansowanych zadań. Chcemy, żeby imię Polskich Odkrywców i Podróżników było hołdem dla wielkich Polaków i łączyło się w świadomości dzieci z takimi postawami jak: ciekawość świata, gotowość do wytężonej pracy, samodyscyplina oraz konsekwentne dążenie do celu. Nadane naszej szkole imię daje wiele możliwości pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniami. To dzięki odkrywcom i podróżnikom poznajemy tajniki ludzkiego umysłu, inne kultury i obyczaje, dostarczają nam oni wiedzy, mądrości i wzruszeń. Wskazują sposoby doskonalenia charakterów. Pokazują najistotniejsze ludzkie wartości, cele, do których warto dążyć. Ich dzieje są zachętą do przezwyciężania słabości, rozwijania zainteresowań i zdolności oraz wszechstronnego pogłębiania wiedzy. Przygotowywaliśmy się do przyjęcia tego zaszczytnego imienia przez ponad rok. W tym czasie nasi uczniowie spotykali się z podróżnikami, słuchali ich relacji i oglądali zdjęcia z wypraw. Tworzyli prace plastyczne i plakaty dotyczące konkretnych postaci. Na lekcjach języka polskiego i godzinach do dyspozycji wychowawcy uczniowie zapoznawali się z osiągnięciami i życiorysami patronów. To wspaniałe, że ta nazwa jest również otwarta na wielkich ludzi, którzy dopiero w przyszłości rozsławią nasz kraj. Mamy nadzieję, że kiedyś do tego grona dołączą także absolwenci Szkoły Podstawowej w Kobierzycach.

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Kobierzycach imienia Polskich Odkrywców i Podróżników przebiegła pomyślnie, chociaż trema organizatorów była ogromna. Swoją obecnością zaszczycili nas znamienici goście. W części oficjalnej obchodów odsłonięto tablicę pamiątkową, zaprezentowano nowy sztandar, były przemówienia oraz podziękowania. Natomiast w części artystycznej zobaczyliśmy spektakl o odkrywcach i podróżnikach, którzy przemówili ustami dziecięcych aktorów. Uczniowie efektownie zatańczyli krakowiaka w pięknych kolorowych strojach ludowych oraz wspólnie zaśpiewali pieśń szkoły. Goście obejrzeli również wystawę zdjęć, wpisali się do Złotej Księgi i po poczęstunku przygotowanym przez rodziców mogli oddać się szkolnym wspomnieniom.

Grażyna Ciężka
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobierzycach