Informacja

W związku z rozwożeniem na terenie gm. Kobierzyce w ostatnim czasie przez Firmę Komunalnik Sp. z o.o. dodatkowych pojemników na odpady komunalne, informujemy, że w tej sprawie wszelkich informacji udziela w/w Firma Komunalnik.Dane kontaktowe bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta
P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o.:

We wtorki i czwartki w godz. 7.30 - 15.30 - Biuro Obsługi Klienta Komunalnika czynne w Urzędzie Gminy Kobierzyce al. Pałacowa 1 w Kobierzycach i pod numerem telefonu: +48 71 36 98 182.

Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 BOK Komunalnika czynne pod
telefonem: Tel. 77 433 06 82 oraz pod e-mail-em: kobierzyce@komunalnik.net

Biuro Obsługi Klienta Komunalnika czynne jest także:

- w środy i soboty w godz. 9.00 - 18.00 w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pełczycach ul. Czysta (przy oczyszczalni ścieków).