Obrady Rady Gminy Kobierzyce

W dniu 16 października 2015 r. odbyła się XI Sesja Rady Gminy Kobierzyce. Radni omówili oraz podjęli 24 uchwały.Została podjęta uchwała w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019, a także w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich należących do Gminy Kobierzyce. Ponadto podjęto uchwałę dot. przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kobierzyce na lata 2015-2025. Radni uchwalili również m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowościach Bielany Wrocławskie, Ślęza, Cieszyce. Kolejna sesja została zaplanowana na 27 listopada br. Wszystkie podjęte uchwały oraz protokoły z posiedzeń Rady Gminy Kobierzyce są dostępne na stronie www.ugk.pl.

Maria Okraszewska