Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieszyce

Informujemy, że Gmina Kobierzyce zakończyła realizację projektu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieszyce”.
Loga
Inwestycja została dofinansowana w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Działanie 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Wartość operacji wyniosła 879 250,00 zł brutto, z czego kwota dotacji pozyskanej z UE to 300 000,00 zł. W okresie od 30.12.2013 do 20.12.2014 r. wybudowano w Cieszycach jednokondygnacyjny budynek świetlicy wiejskiej o pow. zabudowy – 341,15 m2 i pow. użytkowej – 225,45 m2. Celem realizacji operacji było utworzenie na terenie miejscowości Cieszyce miejsca zapewniającego mieszkańcom aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym - miejsca, w którym lokalna społeczność obejmująca wszystkie grupy docelowe będzie mogła rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Otwarcie świetlicy odbyło się 5 września 2015 roku, a uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce Piotr Kopeć, Dyrektor ANR Iwona Dyszkiewicz, ksiądz Prałat Franciszek Nawrot i sołtys Stanisław Kurek.

Anna Dudarska