Informacja dla Podatników Podatku Akcyzowego

W ZAKRESIE MIEJSC OBSŁUGI, ZADAŃ I KOMPETENCJI ORGANÓW
Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu informuje, że z dniem 1 marca 2017 r. organami podatkowymi właściwymi w zakresie akcyzy są: naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno – skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej.

Zadania wynikające z ustawy o podatku akcyzowym w zakresie między innymi:
• rejestracji podmiotów,
• przyjmowania powiadomień pośredniczących podmiotów węglowych, gazowych, tytoniowych,
• przyjmowania deklaracji podatkowych,
• wydawania zezwoleń na działalność w podatku akcyzowym,
• przyjmowania zabezpieczeń akcyzowych,
• przyjmowania deklaracji podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych,
• znaków akcyzy
wykonywać będą:

• Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Śródmieście, ul. M.J Piłsudskiego 27-29 , 50-044 Wrocław Punkty przyjmowania dokumentów:
1. Wrocław, ul. Karmelkowa 31 - deklaracje w zakresie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych,
2. Wrocław, ul. Podwale 64 - pozostałe dokumenty z zakresu podatku akcyzowego (deklaracje, wnioski, inne pisma),

• Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych Obsługa podatników w zakresie akcyzy, w tym przyjmowanie deklaracji z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych, będzie odbywała się w dotychczasowych lokalizacjach tj:
1. ul. Ogrodowa 15, 58-306 Wałbrzych,
2. ul. Okopowa 6, 58-500 Jelenia Góra,

• Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy ul. Wrocławska 37, 59-220 Legnica Obsługa podatników w zakresie akcyzy, w tym - deklaracji nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych - będzie odbywała się w dotychczasowych lokalizacjach tj:
1. ul. Pątnowska 50, 59-220 Legnica
2. ul. Krzywa 3, 59-101 Polkowice
3. Żarska Wieś, 59-900 Żarska Wieś

Przypominamy, że deklaracje podatkowe można, jak do tej pory, składać także w centrach obsługi podatnika, działających w:
1. Urzędzie Skarbowym Wrocław – Krzyki, ul. Sztabowa 100, 53-310 Wrocław,
2. Urzędzie Skarbowym w Oławie, ul. Lwowska 1, 55-200 Oława,
3. Urzędzie Skarbowym w Środzie Śląskiej, ul. Oławska 5 A, 55-300 Środa Śląska
4. Urzędzie Skarbowym w Wołowie, ul. Kościuszki 17, 56-100 Wołów