Ogłoszenie

Wójta Gminy Kobierzyce
w sprawie uchwalonych cen oraz stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ściekówstawki strona 1

stawki strona 1

stawki strona 1

stawki strona 1