Informacja dotycząca naboru do projektu

„Prosumenckie mikroinstalacje fotowoltaiczne w gminie Kobierzyce”Do dnia 05.01.2016 r. odbył się nabór wniosków dotyczących projektu „Prosumenckie mikroinstalacje fotowoltaiczne w gminie Kobierzyce”, wpłynęło 80 wniosków, które są wstępnie weryfikowane pod kątem spełnienia warunków uczestnictwa w w/w projekcie. Po wstępnym zakwalifikowaniu lokalizacji, wykonawca tj. firma Domy Czystej Energii Sp. z o.o. dokonuje wizji lokalnej w budynku zgłoszonym do projektu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Po dokonanej wizji lokalnej i spełnieniu możliwości technicznych i innych warunków, sporządzony zostanie program funkcjonalno-użytkowy instalacji.

UWAGA!

Zakwalifikowanie się do projektu nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania. Realizacja projektu będzie możliwa w momencie otrzymania przez Gminę Kobierzyce dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.