Szanowni Państwo!

W związku z tym, iż w ostatnim czasie otrzymaliśmy informację, iż zdarza się, że ilość oraz ciśnienie wody jest nieodpowiednie zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby w okresiepodwyższonych temperatur, w godz. 6.00 - 22.00 korzystali Państwo z wody z sieci wodociągowej jedynie do celów socjalno-bytowych. Podlewanie ogrodów, trawników, skwerów, mycie samochodów, pobór wody na opryski, napełnianie basenów zalecamy w godzinach nocnych (22.00 – 6.00).

Powyższa prośba ma na celu zapewnienie Państwu przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne Exprim sp. z o.o. dostawy wody do celów socjalno-bytowych w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem.