Strategia Rozwoju Gminy Kobierzyce do 2030 Roku - przedłużony termin do 10.01.2020 r.

ankieta do wypełnieniaSzanowni Państwo!

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kobierzyce nr XIII/265/2019 z 22 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Kobierzyce do 2030 roku” zapraszamy do wypełnienia ankiety, która pozwoli określić słabe i mocne strony Gminy Kobierzyce oraz pomóc wyznaczyć kierunki rozwoju. Ankieta jest anonimowa i dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.ugk.pl do dnia 2 grudnia 2019 r. do godziny 15.00. Ankieta jest także możliwa do pobrania w wersji drukowanej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kobierzyce przy Al. Pałacowej 1 w Kobierzycach. W BOK można złożyć wypełnione ankiety do dnia 2 grudnia do godziny 15.00.

Link do ankiety jest następujący http://kobierzyce.badanie.net/