Staż na Start

Powiatowy Urząd Pracy we WrocławiuZapraszamy do wzięcia udziału w projekcie stażowym, adresowanym
do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy we Wrocławiu.

Mamy przyjemność poinformować, że Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu rozpoczął wyjątkową edycję projektu aktywizacyjnego. Naszym celem jest wsparcie pracodawców oraz bezrobotnych poprzez program staży , które rekomendujemy jako skuteczną, efektywną i sprawdzoną formę pozyskania pracowników. Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Za okres odbywania stażu Urząd wypłaca bezrobotnym stypendium oraz opłaca składki emerytalne, rentowe i wypadkowe, pracodawca nie ponosi żadnych kosztów.

Osoby uczestniczące w projekcie muszą być zarejestrowane w Urzędzie. Wspieramy zwłaszcza osoby bezrobotne do 30 roku życia oraz osoby 50+, niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne.

Z uwagi na niską stopę bezrobocia, Pracodawców zainteresowanych stażami zachęcamy również do samodzielnego poszukiwania stażystów poprzez ogłoszenia rekrutacyjne, wśród rodziny i znajomych. Jeżeli znajdziecie Państwo kandydata, który nie jest zarejestrowany w Urzędzie – zbadamy możliwość rejestracji i pomożemy przejść przez wszystkie procedury.

Kontakt:

Joanna Solarska – tel. 71 77 01 693
Anna Kulik – tel. 71 77 01 698
Paulina Łukowiak – tel. 71 77 01 694
e-mail: praca@pup-wroclaw.pl

STAŻ
spotkanie informacyjne dla Pracodawców

DATA: 15 maja 2018 r., godz. 10.00-12.00
MIEJSCE: sala Kobierzyckiego Ośrodka Kultury

Zapraszamy pracodawców i przedsiębiorców z terenu Gminy Kobierzyce do wzięcia udziału w spotkaniu z ekspertami Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu na temat programu STAŻY.

Podczas spotkania będziecie Państwo mogli zasięgnąć informacji na temat warunków i zasad organizacji stażu oraz obowiązującej dokumentacji i procedur.