Sprawdź Jakość Powietrza na Terenie Gminy Kobierzyce!

Z końcem listopada 2019r. w szkołach zlokalizowanych na terenie gminy Kobierzyce zamontowano czujniki monitorujące stan jakości powietrza.Urządzenia informują o stężeniu pyłów zawieszonych - PM 2.5 i PM 10 (odpowiadających za tzw. smog), a także o temperaturze powietrza, wilgotności i ciśnieniu. W szkołach zamontowano również wyświetlacze ledowe informujące o wyżej podanych parametrach.

Bieżąca wiedza o stanie zanieczyszczeń powietrza, ma służyć mieszkańcom do podejmowania decyzji o pobycie na zewnątrz budynków osób, szczególnie narażonych na działanie smogu, tj. dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z chorobami układu oddechowego.

Samorząd gminy, który sfinansował montaż czujników, pragnie by miały one również działanie prewencyjne. Uświadamiające mieszkańcom, jak duży wpływ na jakość powietrza, ma spalanie odpadów w piecach i kotłach c.o. czy ogrzewanie domów słabej jakości paliwem.

Wyniki można śledzić na stronie www.naszepowietrze.plbądź korzystając z aplikacji Syngeos na telefon, którą dla systemów opartych o Android można pobrać ze sklepu Google Play, a dla systemów opartych o IOS można pobrać z App Store.

Aby sprawdzić jakość powietrza w otoczeniu szkół zlokalizowanych na terenie gminy Kobierzyce, wystarczy wybrać lokalizację:

  1. Szkoła Kobierzyce https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=1415
  2. Szkoła Bielany Wrocławskie https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=1412
  3. Szkoła Pustków Wilczkowski https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=1416
  4. Szkoła Pustków Żurawski https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=1077
  5. Szkoła Tyniec Mały https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=1417
  6. Szkoła Wysoka https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=1414

 

Plakat strona 1

Plakat strona 2