Sportowa Gmina 2018

Gala Sportowa Polska
26 września w Warszawie w siedzibie Polskiego Komitetu Organizacyjnego odbyła się uroczysta Gala Sportowa Polska, w trakcie której Gmina Kobierzyce otrzymała wyróżnienie - tytuł SPORTOWA GMINA 2018. W imieniu Wójta Gminy Kobierzyce Ryszarda Pacholika nagrodę odebrała Dyrektor KOSiR Maja Muszyńska.

Wyróżnienie "SPORTOWA GMINA" przyznawane jest samorządom, które umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów sportowych z aktywnym programem rozwoju sportu i rekreacji w regionie, które nie poprzestają na budowie niezbędnych obiektów, ale starają się zapewnić swoim mieszkańcom jak najszerszą ofertę sportowo-rekreacyjną. Dodatkowo wspierając organizację imprez sportowych podnoszą atrakcyjność swoich miast i gmin. Co ważne, wśród laureatów Wyróżnienia znajdują się zarówno duże aglomeracje miejskie z imponującą bazą sportową, jak i mniejsze miasta i gminy, małe gminy wiejskiej, które na skalę swoich możliwości i potrzeb realizują program rozwoju infrastruktury sportowej połączony z promocją sportu i rekreacji.