Skrzyżowanie w Kobierzycach – będzie bezpieczniej

Od kilku lat Gmina Kobierzyce zabiega o przebudowę niebezpiecznego skrzyżowania, znajdującego się w Kobierzycach przy stacji paliw.
Pomimo wielokrotnych obietnic zarządcy drogi krajowej nr 8, którym jest GDDKiA, do przebudowy skrzyżowania nie doszło. GDDKiA usprawiedliwia tę sytuację tym, że brana jest pod uwagę koncepcja całkowitej przebudowy DK 8, łącznie ze zmianą jej przebiegu. Na pierwszy rzut oka to dobra informacja, ale oznacza, że na zmiany musielibyśmy czekać wiele lat, a dłużej czekać już nie można. Dlatego proponujemy rozwiązanie tymczasowe, które usprawniłoby i uspokoiło ruch na skrzyżowaniu, a przede wszystkim uczyniłoby je bezpiecznym. Tym rozwiązaniem może być jedynie budowa sygnalizacji świetlnej nie wymagająca przebudowy skrzyżowania. Jego realizacja wymaga 10-cio krotnie mniej nakładów niż kompleksowa przebudowa skrzyżowania (koszt przebudowy skrzyżowania to ponad 10 mln zł). W związku z tym odbyliśmy spotkanie z projektantem, który przygotuje koncepcję rozwiązania problemu. Projekt – zgodnie z ustaleniami – przedstawimy GDDKiA. Liczymy na wprowadzenie tych propozycji w życie najszybciej jak się da. Dodatkowym argumentem, który chce zaproponować gmina jest dofinansowanie inwestycji. Będziemy Państwa informować o kolejnych krokach związanych z realizacją tej inwestycji, a także w miarę posiadanych informacji o inwestycji związanej z przebudową całej drogi.